Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Vildt vokseværk

Thomas Sjørup
21. september 2017

Af Kristian Bang Larsen

Brobyggerforeningen Espelunden har på lidt over et år oprettet 11 nye idrætstilbud for børn med handicap. Hemmeligheden er et stærkt samarbejde med almenklubber.  

 

Idrætsforeningen Espelunden, i daglig tale IFEL, er Danmarks hurtigst voksende parasport-klub. På lidt over et år har Rødovre klubben oprettet 11 nye idrætstilbud i Rødovre og omegn for børn og unge med handicap - seks i efteråret 2016, og fem her i efteråret 2017. Alle i samarbejde med partnerklubber i almenidrætten.  

 

- Vi vil gerne bygge bro til idrætssamfundet, så børn med særlige behov, kan dyrke sport og blive en del af en klub, fortæller Trine Ravn, der var med til etablere Idrætsforeningen i 2014, så hendes dengang 10-årige søn, der har Downs Syndrom, kunne gå til karate.

 

Det foregik det første år i en skole-gymnastiksal, men da man fik mulighed for at træne i Rødovre Karateskole, blev det klart for Trine Ravn og de andre forældre, at samarbejde med almen-klubber var det eneste rigtige.

 

- At karatetræneren stod i gymnastiksalen på Skovmoseskolen var ikke fedt. Så stod vi forældre på sidelinjen og synes han gik for hårdt til børnene. Det kom til handle om pædagogiske principper i stedet for karate, og børnene kunne ikke se forskel på, om det var et skoletilbud eller om de gik til idræt. Så det var fantastisk at komme ud i en klub. Der så vi, hvad det gjorde ved børnene, og så fik vi mod på at føre drømmen om at lave partnerskaber ud i livet, fortæller Trine Ravn.

 

Så en dag i efteråret 2016 skrev hun en ansøgning til en offentlig satspulje øremærket til inklusion af børn med handicap i foreningslivet.  

 

Klubben fik 1,3 millioner kroner. Over 3 år.

 

Satspuljemidlerne har virket som supergødning. Trine Ravn er blevet ansat 25 timer om ugen i IFEL, idrætstilbuddene er knopskudt ud af klubben i rekordfart. Nu kan børn med særlige behov i Rødovre og omegn gå til blandt andet håndbold, skydning, tennis, trampolin og parkour.

 

Psykiske barrierer

En af de klubber IFEL har lavet et samarbejde med, er Rødovre Tennisklub, hvor der for tiden går tre børn med handicap.

 

Formand Poul Lundberg Andreasen lægger ikke skjul på, at det var svært at overbevise bestyrelsen om, at klubben nu skulle inkludere børn med handicap. Ikke fordi man ikke ville, men der var så meget der også var vigtigt, og børn med handicap, det lød både dyrt og besværligt.

 

Men Trine Ravn og IFEL kom med et tilbud, der var svært at sige nej til:

 

- Jeg sagde til Poul, at hvis du skaffer en træner, og kan overbevise din bestyrelse om det, så forsøger vi at skaffe nogle baner, og ordner alt det andet, fortæller Trine Ravn.

 

- Det var enormt betryggende at vide, at man ikke skal bøvle med en masse bøvl og paragraffer, siger Poul Lundberg Andreasen.

Og da tilbuddet kom op at stå sidste efterår, ændrede indstillingen i klubben sig hurtigt. Trænerne tog børnene til sig, de blev snart en del af klubbens almindelige hold. Børnene var hverken så dyre eller besværlige, som man havde frygtet.

 

- Den psykiske barriere var større end den virkelige. Men den var der jo, siger Poul Lundberg Andreasen.

 

- De forbehold der var i den første periode, de er fuldstændig væk nu. Nu laver tennisklubben det hele, siger Trine Ravn.

I dag er samarbejdet så godt, at ambitionerne er vokset. Tennisklub-formanden og IFEL-projektlederen taler løbende om forskellige former for samarbejde - bl.a. skal klubbens trænere lånes ud til andre hold for børn med særlige behov, og så er kørestolstennis på tegnebrættet.

 

- Som minimum skal alle børn i Rødovre, der har et handicap og har lyst til at spille tennis, komme her, siger Poul Lundberg Andreasen

 

En nye slags forening

Al idræt foregår i dag i partnerklubberne, og derfor er IFEL blevet til noget andet end en traditionel idrætsforening. Klubben fungerer som en brobygger mellem almene idrætsforeninger og børn med handicap, der skal fjerne de mentale og reelle forhindringer hos både klubber og forældre og børn med handicap.

 

Oftest har IFEL en holdleder med, når et nyt idrætstilbud starter, for at sikre at både børn, forældre og trænere er trygge ved hvad der foregår. Målet er dog, at partnerklubberne på sigt skal overtage ansvaret for idrætstilbuddet. Det er indtil videre sket med fire af de hold, som IFEL har været med til at oprette.

 

Klubben er nu halvvejs gennem den treårige projektperiode, og sideløbende med at etablere nye idrætstilbud, er Trine Ravn nu i gang med at sikre, at klubben kan fortsætte sit arbejde, når satsmidlerne løber ud. Det skal blandt andet ske gennem fondsansøgninger og ved at etablere et driftssamarbejde med Rødovre kommune.

 

- Vi har ingen indtjeningsmuligheder fra kontingenter, for de går til klubberne, ligesom vi reelt set heller ikke har nogen rigtige medlemmer, så vi er udelukkende en brobyggerforening. Langt over halvdelen af vores børn som nu dyrker idræt, har aldrig gået til en sport før og vores ambition er at få endnu flere klubber i gang med at lave sport på særlige vilkår, siger Trine Ravn.  

 

Sådan fungerer brobyggerforeningen IFEL 

Idrætsforeningen Espelunden (IFEL) er en såkaldt brobyggerforening. Klubben, der har til huse i Rødovre, etablerer idrætstilbud for børn og unge med særlige behov, i samarbejde med andre idrætsforeninger i Storkøbenhavn. Målet er, at det enkelte tilbud efter en periode kan køre uden støtte fra IFEL, som så kan koncentrere sig om opstart af nye idrætstilbud og rekruttering at børn og unge til de eksisterende tilbud.  

 

IFEL støttes i perioden 2016-2018 af 1,3 millioner i satspuljemidler. 

Tre typer af samarbejder

 

IFEL Partner.

 

Almenklubber eller organisationer der laver idræt i tæt samarbejde med IFEL. IFEL har typisk en holdleder tilknyttet, og kan også stå for f.eks. administrative opgaver.

 

Parkour - med Milestedet  (oprettet efterår ´16)

Karate - med Rødovre Karateskole (oprettet 2014)

Skiløb - med Hareskov Skiklub (oprettet efterår ´16)

Golf - med Albertslund Golfklub (nyoprettet) 

Parkour - med GAME Streetmekka (nyoprettet)

Skydning - med Rødovre Skytteforening (nyoprettet)

Dans - med Milestedet (nyoprettet)

Håndbold - Med Rødvore Håndboldklub (nyoprettet)

 

IFEL & Co. 

 

Almenklubber der nu kan løfte idrætten selv, og ikke længere har en holdleder fra IFEL tilknyttet. 

 

Fodbold - med Avarta (oprettet efterår ´16)

Trampolin - med Rødovre Trampolinklub (oprettet efterår ´16)

Tennis - med Rødovre Tennisklub (oprettet efterår ´16)

El-hockey - med Orient (oprettet efterår ´16)  (Orient er ikke en almen-klub, men en el-hockeyklub. I samarbejde med IFEL er klubben også begyndt at tilbyde el-hockey til udviklingshæmmede.)

 

& Co.

 

Almen- og paraklubber som IFEL har et løst samarbejde med - IFEL har ikke været med til at etablere idrætstilbuddet, men er med til at reklamere for det på hjemmeside og klubbens brochurer.

 

Jonstrup Basket

Hvidovre Basket

GIF-gymnastik Gladsaxe

Brobyggerne Gentofte


Tilbage til Nyheder
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Parasportens Dag 2018

Støt Skrab Vind 2018

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster