Parasport Danmark logo hvid.png

Øvrige idrætter

På denne side kan du finde en række mindre idrætter, der også hører under Parasport Danmark. Her kan du læse mere om bueskydning, dart, judo, kajak, kunstskøjteløb, kørestolsdans, rosport, siddende volley, snooker, surf, taekwondo og triatlon.

BUESKYDNING

Bueskydning er en sport, hvor personer fra alle handicapgrupper kan deltage. Bueskytter med handicap skyder på de samme afstande som ikke-handicappede skytter, og oftest foregår det som en integreret aktivitet i almindelige 

Skytterne er inddelt i grupper ud fra alder, køn og niveau, og afstandene man skyder på følger inddelingerne. Bueskydning en individuel sport, men det kan i nogle tilfælde også afvikles som par- og holdskydning. 

DART

Reglerne i paradart er de samme som i almen dart. Det er muligt for kørestolsbrugere at spille paradart, hvor dartskiven hænges i en højde af 137 cm. Afstanden til dartskiven skal være 237 cm. Det er den samme afstand for stående spillere, hvor dartskiven skal hænge i en højde af 173 cm.

Paradartspillere må som udgangspunkt også deltage i almen turneringer. Der blev i 2019 for første gang udtaget et paradartlandshold.

KONTAKT 

Idrætskontakt Mansoor Siddiqi
Mail: msi@parasport.dk
Tlf: 40 84 24 57 

Nanna Holmgård, udviklingskonsulent i Dansk Dart Union
Mail: nah@dart-ddu.dk
Tlf. 24 82 82 52

MERE OM PARADART 

Læs mere om paradart her.

 

 

JUDO

Judo er en kampsport, hvor det er muligt at kæmpe og træne uden at skade hinanden. I judo lærer man at kaste sin modstander og holde dem i holdegreb, og alle handicapgrupper kan dyrke judo. Der er fem hovedgrupper i judo, hvor udøveren placeres i gruppe efter formåen.

Der afholdes mange stævner i parajudo rundt omkring i landets klubber. Man kan deltage i danske og internationale konkurrencer i Special Olympic-regi.

KAJAK

I kajak kan fysisk handicappede begå sig på lige fod med raske roere. Enkelte af de danske klubber har specielle kajakker til personer med større fysiske handicaps. Kajak kan dyrkes på alle niveauer, og dyrkes i almene klubber. 

I grove træk kan man dele interessen op i turkajak (bredde) og konkurrencekajak (elite). Nationalt kan alle deltage på tværs af handicap og køn.

KONTAKT 

Idrætskontakt Henrik Rye Rasmussen
Mail: hrr@parasport.dk
Tlf: 24 45 96 48

 

 

KLATRING

Klatring er sjovt, socialt, inkluderende og kan udfordre dig både fysisk og mentalt.

Klatresporten kan rumme alle, uanset funktionsnedsættelse. Klatring kan bruges som del af en terapi, genoptræning, motorisk træning og selvfølgelig fungere som en helt normal fritidsinteresse.

Paraklatrere klatrer oftest i reb på højvægge, men mange kan også dyrke disciplinen bouldering som er klatring uden reb på lavere vægge.

I internationale konkurrencer findes der hele 10 kategorier, eks. for svagtseende og overkrops-amputationer. Der afholdes World Cups over hele verden og VM. I Norden er Paraklatring for nylig blevet en del af de Nordiske Mesterskaber i klatring.

KONTAKT

Kontaktperson i Parasport Danmark
Søren Jul Kristensen, breddechef
Mail: sjk@parasport.dk
Tlf. 20 30 60 88

Kontaktperson i Dansk Klatreforbund
Konsulent Ida Clausen
Mail: ida@klatreforbund.dk
Tlf. 61 70 08 04

Aarhus Klatreklubs paraklatringsudvalg
paraklatring@aarhusklatreklub.dk eller
Aske Schou
Mail: askeschoujensen92@gmail.com
Tlf. 24 40 97 45

MERE OM PARAKLATRING

Se mere på Dansk Klatreforbunds hjemmeside

 

KUNSTSKØJTELØB

Kunstskøjteløb kan dyrkes i en lang række klubber landet over, og udøverne træner ofte på almene hold.

I Danmark bliver disciplinen dyrket i Special Olympics-regi for personer med et udviklingshandicap, og Danmark har siden 2017 været repræsenteret i kunstskøjteløb ved Special Olympics Winter Games.

KONTAKT 

Idrætskontakt Anette Svejstrup
Mail: asv@parasport.dk
Tlf: 20 99 03 44

 

 

KØRESTOLSDANS

Kørestolsdans udbydes af en række almene danseskoler landet over. Kørestolsdans kan dyrkes af alle kørestolsbrugere, uanset omfanget af funktionsnedsættelse. Det er muligt at deltage for brugere af manuel og elektrisk kørestol. 

Der trænes i mange discipliner, men der konkurreres primært i standard- og latindanse. 

I kørestolsdans kan man træne som ‘Duo’, hvor begge dansere er i kørestol og som ‘Combi’, hvor en siddende og en gående person danser sammen. 

Der har siden 2018 været arrangeret Danish Wheelchair Dance Cup, hvor der, udover de danske dansere, var deltagere fra blandt andet Finland, England, Tyskland og Norge.

KONTAKT 

Idrætskoordinator Nina Breum Jensen
Mail: teamnibo@gmail.com
Tlf: 51 88 59 04

Idrætskontakt Lasse Eriksen
Mail: ler@parasport.dk
Tlf: 40 11 72 14

 

 

ROSPORT

Para-roning foregår i to bådtyper: Inrigger, som er en meget stabil båd, roes med en årer pr. roer. Der er enten to eller fire personer og en styrmand i båden. Outrigger/sculler, som roes med enten én eller to årer af 1-8 personer. Denne bådtype er typisk en kaproningsbåd.

Intet sted i Danmark er der mere end 55 km til vand, og der findes omkring 150 roklubber i landet. Nær de fleste byer i nærheden af søer og kyster ligger der som oftest også en roklub.

Har du et synshandicap eller et fysisk handicap, hvor du er i stand til at bruge både arme og ben, kan du let indgå i klubbens almindelige aktiviteter. Har du stærkt nedsat funktion i begge ben, har du naturligvis brug for en bådtype med lidt mere støtte. I roning er sikkerhed altafgørende, og derfor skal alle kunne dokumentere, at de kan svømme 600m uden bundkontakt (svømmekravet kan dog være lidt forskellig fra klub til klub).

Roning er også en paralympisk disciplin. Her er para-roerne inddelt i tre klasser.

Dansk Forening for Rosport har udpeget klubber landet over, som er særligt indstillet på at byde mennesker med handicap eller særlige behov velkommen.

KONTAKT

Dansk Forening for Rosport ved Lotte Madsen
Mail: lottem08@gmail.com
Tlf: 42 60 36 10

Idrætskontakt Henrik Rye Rasmussen
Mail: hrr@parasport.dk
Tlf: 24 45 96 48

 

 

SIDDENDE VOLLEYBALL

Paravolley, også kaldet siddende volley, er den største holdidræt ved de Paralympiske Lege. Siddende volley er en meget inkluderende sportsgren, hvor personer med et handicap, primært benamputerede, og ikke-handicappede kan spille sammen. 

I Danmark findes der på nuværende tidspunkt to klubber som tilbyder siddende volley, Lavia Aarhus og Lavia København.

I siddende volley sidder spillerne på gulvet, og bevæger sig rundt ved hjælp af armene. Banen er mindre end en almindelig volleyballbane, og nettets højde er 1.15 meter. Der spilles som udgangspunkt efter reglerne i almen volley med få justeringer. 

KONTAKT 

Idrætskontakt
Mail:
Tlf: 

 

 

SNOOKER

Snooker kan spilles af mennesker med alle former for handicap. Der findes hjælpemidler, så kørestolsbrugere og amputerede også kan spille snooker. 

I Danmark inddeler man ikke spillere i klasser efter handicap, hvilket man gør ved internationale stævner.

På nationalt plan skelnes kun mellem stående og siddende spillere, der opfylder Parasport Danmarks mindstehandicap-krav, samt åbne rækker for herrer og damer.

KONTAKT

Idrætskoordinator Mogens Kaaber
Mail: ma_kaaber@live.dk
Tlf: 41 43 09 10

Idrætskontakt Mansoor Siddiqi
Mail: msi@parasport.dk
Tlf: 40 84 24 57 

 

 

SURF

Parasurfing er en sportsgren, som kan dyrkes med mange forskellige former for handicap, såsom funktions- og synsnedsættelse. Det er International Surfing Association (ISA) der står med ansvaret for klassifikationssystem og internationale regler. 

Surferne inddeles i otte forskellige klasser: tre stående klasser, en knælende, to liggende og to klasser for svagtseende. 

Parasurfing er ikke en stor sportsgren i Danmark, men der har siden 2015 været afholdt mange internationale konkurrencer samt verdensmesterskaber. Danmark er repræsenteret internationalt med surferen Bruno Hansen, der har vundet fire VM-guldmedaljer.

KONTAKT 

Idrætskontakt Anders Dehlholm
Mail: ade@parasport.dk 
Tlf: 22 32 42 26

 

 

TAEKWONDO

Taekwondo er en individuel kampsport, hvor fysiske og mentale egenskaber som hurtighed, smidighed og selvdiciplin er i højsædet. Ingen for taekwondo inddeles udøvere efter vægtklasse. 

I Danmark dyrkes parataekwondo af personer med fysiske handicap i form af nedsat funktion i arme og ben eller amputationer. Der konkurreres i en-mod-en kampe, og reglerne er en let modificeret version af de almindelige taekwondo-regler.

KONTAKT

Idrætskontakt Jonas Schmidt Christensen
Mail: jsc@parasport.dk
Tlf: 21 25 30 58

 

 

TRIATLON

Triatlon er en multisport, der kan dyrkes af atleter med mange forskellige handicap. Der er mulighed for træning i de almene klubber. I paratriatlon deltager para-atleter under de samme grundvilkår som almene triatleter i træning og konkurrence. 

I paratriatlon opereres der med en funktionsopdeling i fem forskellige klasser efter atleternes styrke og bevægelighed. Der er mulighed for tilpasninger på cykel- og løbedelen afhængig af den klasse, paratriatleten placeres i.