Parasport Danmark logo hvid.png

Kørestolsbasketball

Kørestolsbasketball kan spilles af alle lige fra rygmarvsskadede til folk med dårlige knæ. Det eneste det kræver, er en god arm funktion.

Kørestolsbasket spilles efter samme regler som gående basketball. Det foregår på en almindelig basketballbane med almindelig kurvehøjde.

Der spilles i specialbyggede stole, der er tilpasset til hver enkelt spiller. Basketballstolene har skråtstillede hjul, så de er nemmere at manøvrere. Nye spillere kan ofte låne stolene af klubberne i starten.  

Der spilles i højt tempo, så man vil automatisk forbedre sin kondition, jo mere man spiller. Der er større udfordring ved at spille kørestolsbasket end gående basket, da armene skal bruges til både bevægelse og skud. Det er ikke er tilladt at køre direkte ind i modstanderen, men stol-kontakt er uundgåelig i både forsvar og angreb.

For nyskadede er det en god mulighed for at skabe et nyt socialt netværk med ligesindede, og derved få støtte og erfaring med til en ny hverdag. Samtidig er der mulighed for at inddrage sit ”gamle” sociale sportsnetværk, da ikke-handicappede også kan spille med.

Stævner
Flere danske klubber deltager i udenlandske turneringer, dels for at forbedre deres spil, men også for at styrke det sociale sammenhold.
I Danmark er sporten endnu ikke stor nok til, at den kan dyrkes på professionelt niveau. Men i udlandet, især USA, dyrkes sporten på meget højt niveau.

Klassifikation
I kørestolsbasketball tildeles spillerne point fra 1 – 4½ alt efter graden af deres funktionsnedsættelse. De fem spillere holdet har på banen må sammenlagt max. udgøre 14½ point.
I Danmark er almindeligt gående velkomne til at spille med, og de vil tælle som 4½ point.

KONTAKT

Idrætsudvalget ved Marcus Gregersen
Mail: marcus_gre@hotmail.com
Tlf. 30 95 31 34

Idrætskontakt Lasse Eriksen
Mail: ler@parasport.dk
Tlf: 40 11 72 14

Hvem skal du kontakte?
Idrætsudvalget står for administration og udvikling af idrætterne i Parasport Danmark og er den primære kontakt for medlemsklubber og personer, der har spørgsmål om fx turneringsvirksomhed og landsholdsaktiviteter, som ikke har elitestatus, regler og informationer samt budgetter og landsmøder.
De fleste idrætter uden et idrætsudvalg får udpeget en idrætskoordinator, der i samarbejde med klubber og idrætskontakten varetager idrætsudvalgets funktioner.
Idrætskontakten er idrætsudvalgets primære indgang til Parasport Danmarks organisation og kontakt ift. landsholdsaktiviteter med elitestatus.

KLASSIFIKATIONSMASTERLISTER

Nationalt

Internationalt