Parasport Danmark logo hvid.png

Persondatahåndtering i forbindelse med din jobansøgning

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Parasport Danmark (herefter ”Forbundet”), er det vigtigt at gøre dig bekendt med forbundets politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning, eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af Parasport Danmark. Forbundet behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer
Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og forbundet.

Såfremt du har spørgsmål til forbundets behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte forbundets persondataansvarlige, som er den til enhver tid siddende direktør og den HR-ansvarlige.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I visse tilfælde videregives dine oplysninger til andre virksomheder involveret i et rekrutteringsforløb, herunder fx andre specialforbund i forbindelse med ansættelser på tværs af forbund. Videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter.

Indhentning af referencer
Da forbundet har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i forbundet, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger
Forbundet indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

I forbindelse med ansættelse til visse stillinger kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om eksempelvis strafbare forhold (fx straffeattest hos Politiet). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

Opbevaring af personoplysninger
Forbundet opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Forbundet overholder gældende krav til IT-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Forbundet opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil forbundet har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil forbundet har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i forbundet, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Rettigheder
I forbindelse med forbundets behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger forbundet behandler om dig. Forbundet skal normalt svare indenfor én måned
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Købenavn, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, telefon: +45 3319 3200).