Parasport Danmark logo hvid.png

Idrætscertificering

Parasport Danmark og VIA University College har udviklet et forløb for idrætscertificering af botilbud, dagtilbud og aktivitetscentre for mennesker med udviklingshandicap.

Idrætscertificering

Målet med idrætscertificeringen er at skabe større fokus på idræt, leg og bevægelsesglæde på de kommunale/regionale botilbud, dagtilbud og aktivitetscentre, hvor der er mennesker med udviklingshandicap.

Det øgede fokus på bevægelsesglæde og en fysisk aktiv hverdag påvirker borgerens trivsel og sundhed positivt, som igen kan styrke borgernes kropslige selvhjulpenhed. Idrætscertificeringen af tilbuddet og personalegruppen styrker muligheden for og inspirerer til at inddrage kroppen i hverdagspædagogikken på tilbuddet. Afsættet for idrætscertificeringen er pædagogisk idræt, aktivitetstilpasning og bevægelsesglæde.

Parasport Danmark og VIA University College (VIA UC) har sammen udviklet forløbet for idrætscertificering. 

Certificeringen foregår over fire moduler af fem timers varighed. 

Institutionen stiller selv lokaler og forplejning til rådighed, mens Parasport Danmark og VIA UC sørger for undervisere og materialer. 

Pris: kr. 42.000,-

Hør her handicapchef i Vejle Kommune, Peter Anders Larsen fortælle om kommunens erfaring med at idrætscertificere alle bosteder: Handicapchef Peter Anders Larsen 

Interesseret? 
Kontakt Parasport Danmarks idrætskonsulent Sarah Thomsen, tlf. 26 84 77 82 eller pr. mail sth@parasport.dk

Klik på billedet herunder for, at downloade pjecen: