Parasport Danmark logo hvid.png
Medlemskab

Medlemskab

Hent folderen '17 gode grunde til at blive medlem!'

Parasport Danmark har over 500 medlemsforeninger (2023). De fleste medlemmer er almene idrætsforeninger, der enten har særlige hold for medlemmer med handicap eller har inkluderet medlemmer med handicap på almene hold. De enkelte parasportsforeninger er selvstændige klubber, som selv fastsætter deres aktiviteter og tilbud til medlemmerne.

Parasport Danmark har desuden en særlig type medlemskab for institutioner, specialskoler m.fl., der har parasportsaktiviteter, men ikke er demokratiske idrætsforeninger i traditionel forstand: Associeret medlemskab.

Hvad tilbyder Parasport Danmark til idrætsforeninger og deres medlemmer?

 • Deltagelse i alle Parasport Danmarks stævner og turneringer, herunder forbundsmesterskaber, danske mesterskaber og tilsvarende samt turneringer og stævner, som leder op til dette.
 • Mulighed for udtagelse til landshold, talenthold og træningssamlinger.
 • Adgang til at blive klassificeret - se https://parasport.dk/klubber/vaerktoejer/klassifikation/
 • Registrering af foreningen på https://parasport.dk/klubber/klubsoegning/
 • Gratis abonnement på magasinet Parasport til de medlemmer, som ønsker det.
 • Adgang til Parasport Danmarks beslutningsprocesser via repræsentantskabsmøde og idrætternes landsmøder.
 • Mulighed for, at medlemmer af foreningen kan vælges ind i valgte udvalg (bestyrelse, Breddeudvalg, Eliteudvalg og idrætsudvalg).
 • Adgang til fortløbende konsulentvejledning og sparring fra Parasport Danmarks konsulenter og administration.
 • Adgang til kursus- og uddannelsestilbud.
 • Dækning via Idrættens Forsikringer, som er de kollektive forsikringer, Danmarks Idrætsforbund har tegnet i Tryg. Forsikringerne omfatter ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring, retshjælp samt kollektiv rejseforsikring (kræver optagelse i Central ForeningsRegister, hvor der er krav om min. 5 medlemmer og ugentlige aktiviteter).
 • Adgang til via Parasport Danmark at søge støtte til transport m.m. via Folkeoplysningslovens §44 
 • Mulighed for at søge om tilskud til klubaktiviteter, -arrangementer eller udstyr fra JYSK Aktivitetspulje
 • Rådgivning og sparring om fx opstart af klubtilbud, målgruppefokus, inklusion af mennesker med handicap, tilgængelighed, kommunikation og synlighed.

Hvad tilbyder Parasport Danmark til idrætsforeninger og deres medlemmer, som ikke er medlem af Parasport Danmark?

 • Konsulentvejledning ift. opstart af idrætstilbud for mennesker med handicap og særlige behov
 • Adgang til kursus- og uddannelsestilbud mod ekstrabetaling
 • Deltagelse i udvalgte breddeidrætsevents, fx Special Olympics Idrætsfestival
 • Mulighed for i prøvetræning på talenthold og træningssamlinger

Kontingentsatser for medlemskab

 • Årligt kr. 600,00 for alle klubber
 • Alle nyindmeldte klubber har gratis medlemskab det første kalenderår.
 • Årligt kr. 2.000,00 for associeret medlemskab

Formularer vedr. medlemskab

Før en forening kan blive medlem af Parasport Danmark, skal den udover at udfylde ovenstående ansøgningsskema også sende foreningens vedtægter til godkendelse i Parasport Danmark.

Support til medlemskab i Parasport Danmark
Mail: klub-reg@parasport.dk