Parasport Danmark logo hvid.png
Medlemskab

Medlemskab

Parasport Danmark har ca. 460 medlemsforeninger (primo 2022). De fleste medlemmer er almene idrætsforeninger, der enten har særlige hold for medlemmer med handicap, eller har inkluderet medlemmer med handicap på almene hold. De enkelte parasportsforeninger er selvstændige klubber, som selv fastsætter sine aktiviteter og tilbud til medlemmerne.

Parasport Danmark har desuden en særlig type medlemskab for institutioner, specialskoler m.fl., der har parasportsaktiviteter, men ikke er demokratiske idrætsforeninger i traditionel forstand: Associeret medlemskab.

Rettigheder for medlemsforeninger
Som medlem af Parasport Danmark har en forening bl.a. adgang til:

 • Parasport Danmarks breddeidrætslige aktiviteter
 • Parasport Danmarks eliteidrætslige arrangementer
 • Bistand fra Parasport Danmarks konsulenter
 • Medlemsbladet Parasport
 • Parasport Danmarks kurser til medlemspris
 • At indstille medlemmer til Parasport Danmarks ad hoc udvalg
 • Parasport Danmarks politiske beslutningsprocesser

Som associeret medlem har man de samme rettigheder som medlemmer, med følgende undtagelser:  

 • Kan ikke deltage i Parasport Danmarks politiske beslutningsprocesser
 • Kan ikke deltage i Parasport Danmarks eliteidrætslige arrangementer
 • Kan ikke deltage i Parasport Danmarks forbundsmesterskaber, regionsmesterskaber og DM
 • Kan ikke deltage i stævner i udlandet herunder Special Olympics-stævner i udlandet

Kontingentsatser for medlemskab

 • Årligt kr. 600,00 for alle klubber
 • Alle nyindmeldte klubber har gratis medlemskab det første kalenderår.
 • Årligt kr. 2.000,00 for associeret medlemskab

Formularer vedr. medlemskab

Før en forening kan blive medlem af Parasport Danmark, skal den udover at udfylde ovenstående ansøgningsskema også sende foreningens vedtægter til godkendelse i Parasport Danmark.

Support til medlemskab i Parasport Danmark
Mail: klub-reg@parasport.dk