Parasport Danmark logo hvid.png

Special Olympics Idrætsfestival

Special Olympics Idrætsfestival afvikles hvert andet år og er Danmarks største sportsbegivenhed for idrætsudøvere med udviklingshandicap.

Special Olympics Idrætsfestival (SOIF) er et breddeidrætsarrangement for personer over 16 år med generelle indlæringsproblemer eller udviklingshandicap, uanset idrætsligt niveau. Festivalen afvikles hvert andet år i et samarbejde mellem Parasport Danmark, en kommune og det lokale foreningsliv - senest i Helsingør 2018 og næste gang i Frederikshavn i 2021 (udsat fra 2020 pga. coronavirus) samt Kolding i 2022.

SOIF er tre dage med idrætskonkurrencer, festligt socialt samvær og et omfattende sundhedsprogram målrettet mennesker med udviklingshandicap. Der er deltagelse af ca. 1.100 udøvere og 100 klubber fra Parasport Danmark samt institutioner og bofællesskaber landet over. Deltagernes sportslige niveau spænder vidt, og alle bliver divisioneret på idrætsfestivalen for at gøre konkurrencerne så lige som muligt.

Der er altid udenlandsk deltagelse i SOIF fra de nordiske lande, men ofte også fra det øvrige Europa.

Special Olympics Idrætsfestival 2020 i Frederikshavn

Arbejdet er i fuld gang med at forberede den ottende udgave af Special Olympics Idrætsfestival, der finder sted i Frederikshavn i maj 2020.

Frederikshavn Kommune, Handicapidrættens Fællesråd og Arena Nord gik i 2017 sammen om at byde ind på værtskabet for Special Olympics Idrætsfestival, og parterne har en fælles ambition om at tiltrække et rekordstort antal deltagere til Frederikshavn og et stort ønske om at sætte handicapidrætten på Danmarkskortet.

Frederikshavn blev officielt tildelt værtskabet i forbindelse med afslutningsceremonien ved idrætsfestivalen i 2018 i Helsingør.

Følg med
Hjemmeside: so-if.dk
Facebook: facebook.com/sodanmark