Parasport Danmark logo hvid.png

Special Olympics Idrætsfestival

Special Olympics Idrætsfestival afvikles hvert andet år og er Danmarks største sportsbegivenhed for idrætsudøvere med udviklingshandicap.

Special Olympics Idrætsfestival (SOIF) er et breddeidrætsarrangement for personer over 16 år med generelle indlæringsproblemer eller udviklingshandicap, uanset idrætsligt niveau. Festivalen afvikles hvert andet år i et samarbejde mellem Parasport Danmark, en kommune og det lokale foreningsliv - senest i Helsingør 2018 og næste gang i Kolding i 2022.

SOIF er tre dage med idrætskonkurrencer, festligt socialt samvær og et omfattende sundhedsprogram målrettet mennesker med udviklingshandicap. Der er deltagelse af ca. 1.100 udøvere og 100 klubber fra Parasport Danmark samt institutioner og bofællesskaber landet over. Deltagernes sportslige niveau spænder vidt, og alle bliver divisioneret på idrætsfestivalen for at gøre konkurrencerne så lige som muligt.
Der er altid udenlandsk deltagelse i SOIF fra de nordiske lande, men ofte også fra det øvrige Europa.

Kolding er vært i 2022
Når Special Olympics Idrætsfestival i maj løber af stablen i Kolding, er der lagt op til en både sportslig, festlig og inspirerende weekend. For deltagerne er de sportslige konkurrencer og kampen om medaljerne i højsædet sammen med de festlige højdepunkter; åbnings- og afslutningsceremoni samt festaften. Derudover kan festivaldeltagerne blive testet i sundhedsprogrammet Healthy Athletes, der screener og rådgiver deltagerne om sund livsstil.

I 2022 er Parasport Danmark og LEV gået sammen om at afvikle en sundhedskonference i forbindelse med Special Olympics Idrætsfestival. Konferencen afholdes den 20. maj i Sydbank Arena og skal sætte politisk fokus på sundhed og trivsel blandt mennesker med udviklingshandicap. Der vil blive diskuteret udfordringer og mulige løsninger, og en række kompetente oplægsholdere vil sætte fokus på forskellige sider af området. Dagen afsluttes med en paneldebat. Læs mere om sundhedskonferencen ved at klikke her.

Følg med i forberedelserne til Special Olympics Idrætsfestival i Kolding på Facebook-siden Special Olympics Danmark.

 

Special Olympics Idrætsfestival 2024

Frederikshavn Kommune, Handicapidrættens Fællesråd og Arena Nord gik i 2017 sammen om at byde ind på værtskabet for Special Olympics Idrætsfestival i 2020, og Frederikshavn blev officielt tildelt værtskabet i forbindelse med afslutningsceremonien ved idrætsfestivalen i 2018 i Helsingør.

Grundet coronapandemien blev idrætsfestivalen i marts 2020 udsat til maj 2021, men ved årsskiftet stod det klart, at heller ikke den plan var realistisk. Frederikshavn er i stedet tildelt værtskabet for SOIF 2024.

Følg med
Hjemmeside: so-if.dk
Facebook: facebook.com/sodanmark