50 Års Jubilæumslogo 1971 2021 Bredformat Lys

Hovedsponsorat

Et hovedsponsorat i Parasport Danmark er defineret som et organisations-, elite- (herunder de Paralympiske Lege) og breddesponsorat (herunder Special Olympics).

I praksis indebærer det aktivitetsstøtte til følgende områder:

  • støtte til brug for forberedelser og deltagelse i de Paralympiske Lege, herunder støtte til de sportslige forberedelser (træningssamlinger, nationale og internationale stævner for Parasport Danmarks eliteidrætsudøvere)
  • udvalgte regionale og landsdækkende idrætsaktiviteter inden for Parasport Danmarks breddeaktiviteter.

Hovedsponsoratet indeholder følgende elementer:

  • eksponering/logoprofilering
  • hospitality – bl.a. studietur til PL
  • human ressource – bl.a. brug af Parasport Danmarks eliteidrætsudøvere i virksomhedens egne arrangementer.


Tidsramme og pris:
 En fireårig aftale til kr. 1.000.000,- årligt
Hovedsponsoratet omfatter p.t. tre hovedsponsorer: Elsass Fonden, JYSK og Pressalit A/S.

JYSK har været hovedsponsor for Parasport Danmark siden 1989 - aftalen er en af de længstvarende samarbejdsaftaler i sportens verden.

Pressalit er i den store offentlighed mest kendt for sine toiletsæder. Parasport Danmark-aftalen er dog indgået med den division i Pressalit, som hedder Pressalit Care, der producerer og sælger badeværelses- og køkkenindretninger, som kan tilpasses alle brugere uanset funktionsevne.

Elsass Fonden er en privat fond, der arbejder for bedre vilkår for mennesker med Cerebral Parese (spastisk lammelse) – bl.a. via idræt og bevægelse. Dette skal ske over en bred front – fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte.

 

Yderligere information
Direktør Ivan Løvstrup
Tlf. 24 60 40 60
Mail: ivl@parasport.dk