Parasport Danmark logo hvid.png

Sejlsport

Sejlsport er en af de idrætsgrene, hvor personer med et fysisk handicap kan begå sig på lige fod med raske sejlkammerater. Har du et fysisk handicap og lyst til at sejle, vil du kunne hente hjælp i en stor del af de danske sejlklubber, hvor der er handicapsejlads på programmet.

Sejlsport kan dyrkes af alle uanset handicap. Ved valg af hensigtsmæssige bådtyper og anvendelse af moderne teknik kompenseres der for de forskellige handicap, og i konkurrencesammenhænge er der bådtyper, hvor den enkeltes handicap ikke betyder noget. Klassifikationssystemet opvejer eventuelle forskelle i de bådtyper, hvor fysikken alligevel spiller en rolle.

Sejlbåd med besætning på blåt hav

Sejlsport kan dyrkes på alle niveauer helt afhængig af den enkeltes ønsker. Niveauerne kan overordnet inddeles i breddesejlads, sportssejlads og elitesejlads. Til nationale stævner kan alle deltage på tværs af handicap og køn, da opbygningen af bådene gør, at man kan deltage på lige fod med ikke-handicappede sejlere. Internationalt skal man have et mindstehandicap for at deltage - defineret som en permanent funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at konkurrere på lige fod i elitesport med ikke-handicappede.

KONTAKT

Idrætskontakt Anders Dehlholm
Mail: ade@parasport.dk
Tlf: 22 32 42 26

Hvem skal du kontakte?
Idrætsudvalget står for administration og udvikling af idrætterne i Parasport Danmark og er den primære kontakt for medlemsklubber og personer, der har spørgsmål om fx turneringsvirksomhed og landsholdsaktiviteter, som ikke har elitestatus, regler og informationer samt budgetter og landsmøder.
De fleste idrætter uden et idrætsudvalg får udpeget en idrætskoordinator, der i samarbejde med klubber og idrætskontakten varetager idrætsudvalgets funktioner.
Idrætskontakten er idrætsudvalgets primære indgang til Parasport Danmarks organisation og kontakt ift. landsholdsaktiviteter med elitestatus.

label