50 Års Jubilæumslogo 1971 2021 Bredformat Lys

Udviklingsudvalg

Udviklingsudvalget er et rådgivende udvalg under Parasport Danmark. Udvalget består af en formand, der af repræsentantskabet vælges for to år ad gangen, samt en række medlemmer, der udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra stående udvalg, idrætsudvalg, medlemsforeninger og bestyrelsen. Endelig kan udvalget tilknyttes faglig ekspertise.

Udviklingsudvalgets overordnede opgaver er at rådgive bestyrelsen i uddannelsespolitiske og udviklingsmæssige spørgsmål samt sikre, at forbundets politikkatalog og uddannelsespolitik vurderes og revideres løbende.

For at opnå dette er det Udviklingsudvalgets opgave at: 

  • samarbejde med relevante udvalg om udvikling og uddannelse for alle – og specielle handicapgrupper og idrætter
  • komme med forslag til udvikling af forbundets initiativer om uddannelse og organisationsudvikling
  • sikre, at uddannelse drøftes i relation til øvrige idrætsorganisationer, og at uddannelsestilbud til parasporten generelt drøftes med universiteter, idrætshøjskoler m.v.
  • varetage opgaver i relation til uddannelse om og udbredelse af den paralympiske idé
  • fordele den økonomiske ramme til kursusvirksomhed i Parasport Danmark

Jan S. Johansen
Formand
Afdeling:
Udviklingsudvalg
Mobil:
26 28 89 55
Lisa Schlage
Medlem
Afdeling:
Udviklingsudvalg
Mobil:
29 80 09 79
Tine Soulié
Medlem
Afdeling:
Udviklingsudvalg
E-mail:
ts@handivid.dk
Mobil:
21 24 32 69
Svenn Folkmann
Medlem
Afdeling:
Udviklingsudvalg
E-mail:
sfo@adslhome.dk
Mobil:
40 27 25 28
Mogens Jensen
Medlem
Afdeling:
Udviklingsudvalg
Mobil:
20 33 50 40
Tine Højgaard Jensen
Aktivitets- og eventkoordinator
Afdeling:
Udviklingsudvalg
E-mail:
tije@musholm.dk
Mobil:
61 24 02 39
Grethe Sandholm
Medlem
Afdeling:
Udviklingsudvalg
E-mail:
gsa@viauc.dk
Mobil:
87 55 34 27
Lisbeth Crafack
Medlem
Afdeling:
Udviklingsudvalg
Mobil:
20 45 91 69