Parasport Danmark logo hvid.png

Special Olympics Danmark

Special Olympics er verdens største idrætsorganisation for personer med udviklingshandicap og er i Danmark forankret i Parasport Danmark.

Special Olympics-organisationen blev stiftet af Kennedy-famillien i 1968, og siden 1985 har Parasport Danmark repræsenteret Special Olympics i Danmark. Fra 2001 har Special Olympics-konceptet været centralt i Parasport Danmarks indsats for at udvikle og organisere idræt for personer med udviklingshandicap.

Målgruppen for Special Olympics-idrætten er mennesker, der i hverdagen er afhængige af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger fx i skolen, på arbejdet eller derhjemme. Der stilles ikke særlige krav ift. intelligenskvotient (IQ) eller sportsligt niveau for at kunne deltage.

Idræt for mennesker med udviklingshandicap tilbydes i mange af Parasport Danmarks medlemsklubber rundt i landet, men der findes ikke særlige Special Olympics-klubber i Danmark. Idrætten er stort set den samme, som kendes fra almenidrætten, og der er som udgangspunkt ikke særlige regler. Der kan dog være tilpasninger alt efter hvilket sportsligt niveau, idrætten dyrkes på.

Der er 15 Special Olympics-idrætter i Parasport Danmark: Atletik, badminton, boccia, bordtennis, bowling, fodbold, golf, gymnastik, floorball, hal-hockey, kunstskøjteløb, håndbold, ridning, skiløb og svømning.

Politisk forankring
Parasport Danmarks bestyrelse, suppleret med en repræsentant for de aktive samt en repræsentant for de pårørende, udgør Special Olympics National Board i Danmark. Det er bestyrelsen, der træffer overordnede beslutninger ift. Danmarks internationale Special Olympics-relationer, ligesom det er bestyrelsen, der træffer overordnede beslutninger ift. anvendelse af Special Olympics-brandet.

Ansvaret for driften af Special Olympics området har Breddeudvalget.

Med Special Olympics ideer og koncepter ønsker Parasport Danmark at styrke idrætstilbuddene for mennesker med udviklingshandicap på tre niveauer:

  • Den daglige / ugentlige træning
  • Konkurrencer og stævner på lokalt, regionalt og nationalt niveau
  • Deltagelse i internationale konkurrencer og stævner

Følg med på Facebook
www.facebook.com/sodanmark

Der er nationale Special Olympics-programmer i 172 lande verden over. Ved senest World Games i marts 2019 deltog 195 lande, og yderligere fem lande var med for at observere.

På verdensplan er der over 5 mio. aktive idrætsudøvere og 1 mio. trænere i Special Olympics-idrætten.

Der er 32 officielle Special Olympics-idrætter, og der afvikles flere end 100.000 stævner årligt på tværs af de nationale programmer.

Kontakt
Sports Director Anette Svejstrup
Tlf.: 20 99 03 44
Mail: asv@parasport.dk

National Director Søren Jul Kristensen
Tlf.: 20 30 60 88
Mail: sjk@parasport.dk