Parasport Danmark logo hvid.png

Pressalit Sports Academy

Parasport Danmark samarbejder med forbundets hovedsponsor Pressalit og Team Danmark om en række årlige aktiviteter målrettet den paralympiske elite i Danmark under paraplyen Pressalit Sports Academy (PSA).

Pressalit Sports Academy

Siden 2006 har Parasport Danmark i samarbejde med forbundets hovedsponsor Pressalit og Team Danmark arrangeret en række aktiviteter målrettet den paralympiske elite i Danmark under paraplyen Pressalit Sports Academy (PSA).

Pressalit Sports Academy har til formål at sikre de danske eliteatleter de bedste betingelser for at præstere til de Paralympiske Lege samt sikre en kontinuerlig udvikling af danske talenter, så Danmark også i fremtiden kan gøre sig gældende på højeste niveau.

Pressalit Sports Academy er det flagskib, som skal medvirke til at sætte fælles retning for både talent- og elitearbejde i Parasport Danmark. Dette sker ved at tilbyde Parasport Danmarks talenter, eliteatleter, trænere og stab en platform for kompetenceudvikling, videndeling, netværksdannelse og socialt sammenhold på tværs af idrætter.

Pressalit Sports Academy afvikles som udgangspunkt én gang årligt og finder sted den første lørdag i november. I paralympiske år afholdes desuden ét ekstra PSA for atleter, trænere og stab udtaget til De Paralympiske Lege.

Udover det årlige akademi afvikles en række aktiviteter med fokus på kompetenceudvikling af talenttrænere, landstrænere og ledere omkring Parasport Danmarks eliteidrætter. Disse aktiviteter er struktureret i et PSA træner/leder-netværk, som mødes 3-4 gange årligt, med udgangspunkt i udvalgte temaer og med inddragelse af relevante eksperter og undervisere.

Kontakt
Idrætskonsulent Teis Gröflin Corneliussen
Tlf.: 40 18 17 20
Mail: tgc@parasport.dk