Parasport Danmark logo hvid.png

Kurser for trænere og ledere

I Parasport Danmark tilbyder vi kurser målrettet trænere og ledere i idrætsforeninger, der enten har medlemmer med handicap eller særlige behov, eller som ønsker at blive klogere på inklusion af disse målgrupper. Se nedenfor vores udbud af generelle og idrætsspecifikke kurser.

Kurser for trænere og ledere

Kursus: Idræt for mennesker med handicap eller særlige behov

Målgruppen for kurset er de frivillige instruktører, trænere og ledere i forskellige idrætter, der har mennesker med handicap eller særlige behov på deres foreningshold eller som er nysgerrige og interesserede i at høre mere om at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov i foreningen.

Formålet med kurset er at give deltagerne en forståelse for, viden om og praktiske idéer til, hvordan de planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter til mennesker med handicap eller særlige behov. På kurset vil deltagerne få viden om, hvilke forudsætninger målgruppen har for at dyrke idræt motorisk, kognitivt og socialt, samt gode råd og ideer til, hvordan deltagerne organisatorisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt kan tilrettelægge træningen.

Med viden fra kurset kan du efterfølgende som træner m.v. være med til at øge mulighederne for, at mennesker med handicap eller særlige behov kan gå til idræt i foreningsregi og få gode idrætsoplevelser. Kurset indeholder både teoretiske og praktiske oplæg fra kursusundervisere, erfaringsudveksling og diskussion mellem kursusdeltagerne. 

Kurset kan arrangeres af en idrætsforening alene, i fællesskab mellem flere foreninger eller af en kommune, der ønsker at udbyde kurset til idrætsforeninger på tværs af kommunen. Kurset er i udgangspunktet for udøvere med funktionsnedsættelser bredt set (fysiske handicap, udviklingshandicap, ADHD, autismespektrumforstyrrelse samt andre kognitive udfordringer), men vi kan målrette kurset mod bestemte målgrupper, hvis det ønskes.

Varighed 4 timer.

Pris 
For idrætsforeninger, som er medlem af Parasport Danmark: 2.000,- kr.
For kommuner eller foreninger, der ikke er medlem af Parasport Danmark: 6.000,- kr.
Et medlemskab af Parasport Danmark koster 600,- årligt. Læs om medlemskab af Parasport Danmark her: https://parasport.dk/klubber/vaerktoejer/medlemskab/  

Kursusarrangører er ansvarlige for lokaler og forplejning. Til kursus kræves en hal eller aktivitetssal til dele af kurset. 

Kontakt: Idrætskonsulent Sarah Thomsen hos Parasport Danmark på tlf. 2684 7782 eller sth@parasport.dk 

------------------------------------------------------------------------------------

Kursus: Idræt for mennesker med handicap eller særlige behov – i samarbejde med DGI

Parasport Danmark har muligheden for at udbyde kurset om idræt for mennesker med handicap eller særlige behov i samarbejde med DGI. Kurset udbydes for kommuner og større idrætsforeninger, der gerne vil samle deltagerne fra flere enten egen forening eller kommunens idrætsforeninger for blandt andet at sikre, at alle opnår samme viden og for at skabe de bedste forudsætninger for at skabe et idrætslig netværk i kommunen/foreningen, der kan hjælpe hinanden. 

Dette kursus har ligeledes som mål at give frivillige, trænere, instruktører og ledere kompetencerne og trygheden til at tilbyde attraktive og trygge idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne med handicap eller særlige behov. Holdene kan rette sig mod børn, unge og voksne, der fx kan have et fysisk handicap, et udviklingshandicap eller som måske har ADHD eller autisme.

Målgruppen for kurset er de frivillige instruktører, trænere og ledere i forskellige idrætter, der har mennesker med handicap eller særlige behov på deres foreningshold eller som er nysgerrige og interesserede i at høre mere om at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov i foreningen. 

Formålet med kurset er at give deltagerne en forståelse for, viden om og praktiske idéer til, hvordan de planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter til mennesker med handicap eller særlige behov. Med viden fra kurset kan deltagerne efterfølgende være med til at øge mulighederne for, at mennesker med handicap eller særlige behov kan gå til idræt i foreningsregi og få gode idrætsoplevelser. 

På kurset vil deltagerne få viden om, hvilke forudsætninger målgruppen har for at dyrke idræt motorisk, kognitivt og socialt, samt gode råd og ideer til, hvordan deltagerne organisatorisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt kan tilrettelægge træningen. Kurset indeholder både teoretiske oplæg og praktiske øvelser samt mulighed for erfaringsudveksling og drøftelser med de andre kursusdeltagerne.  

Varighed 4 timer.

Pris  
Prisen er 9.000 kr. der dækker omkostninger til de to undervisere (en fra DGI og en fra PD) for undervisning, forberedelse, transportomkostninger og transporttid. Lokaleleje og evt. forplejning påhviler kursusbestiller. 

Kontakt: Idrætskonsulent Teis G. Corneliussen hos Parasport Danmark på tlf. 4018 1720 eller tgc@parasport.dk 

Idrætsspecifikke workshops

Vi kan tilbyde workshop af forskellig varighed målrettet specifikke idrætter. De idrætsspecifikke workshops afhænger af graden af efterspørgsel og muligheden for at finde egnede instruktørerPrisen på vores idrætsspecifikke workshops afspejler priserne på vores øvrige foreningskurser og prissætter dem individuelt afhængigt af krav til instruktører og krav til udvikling af indhold og form.

Kontakt
Idrætskonsulent Teis G. Corneliussen
Tlf. 4018 1720
tgc@parasport.dk

Kursus: Idræt for børn med handicap eller særlige behov

+
Workshop: Gymnastik for børn med handicap eller særlige behov

Det kombinerede kursus og workshop byder både på en teoretisk og praktisk introduktion i idræt for børn med handicap eller særlige behov og en praktisk workshop om tilpasset gymnastik med og uden redskaber. Klubber, der ikke udbyder gymnastik, kan vælge kun at deltage i kursets første del.

Børnegruppen tæller både børn med fysiske handicap, udviklingshandicap og kognitive forstyrrelser (fx ADHD og autisme).

Kurset arrangeres af Bramdrupdam Gymnastik og Idrætsforening, Kolding Kommune og Parasport Danmark med instruktører fra GymDanmark og Parasport Danmark.

Hent programmet her.

Praktisk information
Hvornår: 14. april 2024, kl. 09:00 – 16:00

Hvor: Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Pris: 950 kr. for deltagelse hele dagen inkl. fuld forplejning.
550 kr. for deltagelse om formiddagen inkl. frokost og anretning ved ankomst.

Tilmeld dig online her.

Sidste frist for tilmelding: Den 5. april.

Kontakt
Har du spørgsmål til trænerkurset, kan du kontakte udviklingskonsulent Sarah Thomsen, Parasport Danmark, på sth@parasport.dk eller tlf. 2684 7782

 

Kursus: Rampebowling

Et introduktionskursus på tre timer for trænere, spillere og hjælpere, som er interesseret i rampebowling.

Priser
For idrætsforeninger, som er medlem af Parasport Danmark: 2.000,-
For foreninger, der ikke er medlem af Parasport Danmark: 3.000,-
Foreningerne stiller lokale til rådighed og sørger for forplejning til deltagerne.

Et medlemskab af Parasport Danmark koster 600,- årligt.

Læs om medlemskab af Parasport Danmark her. 

Kontakt
Erhard Frederiksen, medlem af bowlingudvalget
Tlf. 2637 9950
erhard@netfiber.dk