Parasport Danmark logo hvid.png

Kurser for trænere og ledere

Her finder du information om vores uddannelsestilbud til trænere og ledere.

Kurser for trænere og ledere

I Parasport Danmark tilbyder vi kurser målrettet trænere og ledere i idrætsforeninger der enten har eller er interesserede i at få udøvere med et handicap eller særlige behov – eller som er nysgerrige og interesserede i at høre mere om at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov – i foreningen.

Idræt for mennesker med handicap eller særlige behov

Parasport Danmark har fået muligheden for at udbyde kurset i samarbejde med DGI. Kurset udbydes for kommuner og større idrætsforeninger, der gerne vil hjælpe sine frivillige, trænere, instruktører og ledere med at tilbyde attraktive og trygge idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne med handicap.

Målgruppen for kurset er de frivillige instruktører, trænere og ledere i forskellige idrætter, der har mennesker med handicap eller særlige behov på deres foreningshold eller som er nysgerrige og interesserede i at høre mere om at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov i foreningen.

Formålet med kurset er at give deltagerne en forståelse for, viden om og praktiske idéer til, hvordan de planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter til mennesker med handicap eller særlige behov. På kurset vil deltagerne få viden om, hvilke forudsætninger målgruppen har for at dyrke idræt motorisk, kognitivt og socialt, samt gode råd og ideer til, hvordan deltagerne organisatorisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt kan tilrettelægge træningen.

Med viden fra kurset kan du efterfølgende som træner m.v. være med til at øge mulighederne for, at mennesker med handicap eller særlige behov kan gå til idræt i foreningsregi og få gode idrætsoplevelser. Kurset indeholder både teoretiske og praktiske oplæg fra kursusundervisere, erfaringsudveksling og diskussion mellem kursusdeltagerne. 

"På kurset vil deltagerne få viden om, hvilke forudsætninger målgruppen har for at dyrke idræt motorisk, kognitivt og socialt, samt gode råd og ideer til, hvordan deltagerne organisatorisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt kan tilrettelægge træningen. Kurset indeholder både teoretiske oplæg og praktiske øvelser samt mulighed for erfaringsudveksling og drøftelser med de andre kursusdeltagerne".

Kurset kan arrangeres af en idrætsforening alene, i fællesskab mellem flere foreninger eller af en kommune, der ønsker at udbyde kurset til idrætsforeninger på tværs af kommunen. 

Varighed 4 timer.

Pris 
For idrætsforeninger, som er medlem af Parasport Danmark: 2.000,- 
For kommuner eller foreninger, der ikke er medlem af Parasport Danmark: 6.000,- 
Et medlemskab af Parasport Danmark koster 600,- årligt. Læs om medlemskab af Parasport Danmark her: https://parasport.dk/klubber/vaerktoejer/medlemskab/  

Kursusarrangører er ansvarlige for lokaler og forplejning. Til kursus kræves en hal eller aktivitetssal til dele af kurset. 

Kontakt: Idrætskonsulent Sarah Thomsen hos Parasport Danmark på tlf. 2684 7782 eller sth@parasport.dk 


Idræt for mennesker med handicap eller særlige behov – i samarbejde med DGI

Parasport Danmark har muligheden for at udbyde kurset om idræt for mennesker med handicap eller særlige behov i samarbejde med DGI. Kurset udbydes for kommuner og større idrætsforeninger, der gerne vil samle deltagerne fra flere enten egen forening eller kommunens idrætsforeninger for blandt andet at sikre, at alle opnår samme viden og for at skabe de bedste forudsætninger for at skabe et idrætslig netværk i kommunen/foreningen, der kan hjælpe hinanden. 

Dette kursus har ligeledes som mål at give frivillige, trænere, instruktører og ledere kompetencerne og trygheden til at tilbyde attraktive og trygge idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne med handicap eller særlige behov. 

Målgruppen for kurset er de frivillige instruktører, trænere og ledere i forskellige idrætter, der har mennesker med handicap eller særlige behov på deres foreningshold eller som er nysgerrige og interesserede i at høre mere om at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov i foreningen. 

Formålet med kurset er at give deltagerne en forståelse for, viden om og praktiske idéer til, hvordan de planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter til mennesker med handicap eller særlige behov. Med viden fra kurset kan deltagerne efterfølgende være med til at øge mulighederne for, at mennesker med handicap eller særlige behov kan gå til idræt i foreningsregi og få gode idrætsoplevelser. 

På kurset vil deltagerne få viden om, hvilke forudsætninger målgruppen har for at dyrke idræt motorisk, kognitivt og socialt, samt gode råd og ideer til, hvordan deltagerne organisatorisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt kan tilrettelægge træningen. Kurset indeholder både teoretiske oplæg og praktiske øvelser samt mulighed for erfaringsudveksling og drøftelser med de andre kursusdeltagerne.  

Se video om kurset her: DGI Parasport kursus 

Varighed 4 timer.

Pris  
Prisen er 9.000 kr. der dækker omkostninger til de to undervisere (en fra DGI og en fra PD) for undervisning, forberedelse, transportomkostninger og transporttid. Lokaleleje og evt. forplejning påhviler kursusbestiller. 

Kontakt: Idrætskonsulent Teis G. Corneliussen hos Parasport Danmark på tlf. 4018 1720 eller tgc@parasport.dk 


Idrætsspecifikke workshops

Vi kan tilbyde workshop af forskellig varighed målrettet specifikke idrætter. De idrætsspecifikke workshops afhænger af graden af efterspørgsel og muligheden for at finde egnede instruktørerPrisen på vores idrætsspecifikke workshops afspejler priserne på vores øvrige foreningskurser og prissætter dem individuelt afhængigt af krav til instruktører og krav til udvikling af indhold og form.

Kontakt: Idrætskonsulent Teis G. Corneliussen hos Parasport Danmark på tlf. 4018 1720 eller tgc@parasport.dk

Rampebowling

Et introduktionskursus på tre timer for trænere, spillere og hjælpere, som er interesseret i rampebowling.

Pris:
For idrætsforeninger, som er medlem af Parasport Danmark: 2.000,-
For foreninger, der ikke er medlem af Parasport Danmark: 3.000,-
Foreningerne stiller lokale til rådighed og sørger for forplejning til deltagerne.

Et medlemskab af Parasport Danmark koster 600,- årligt. Læs om medlemskab af Parasport Danmark her: https://parasport.dk/klubber/vaerktoejer/medlemskab/ 


Kontakt: Medlem af bowlingudvalget og underviser Erhard Frederiksen på tlf. 2637 9950 eller erhard@netfiber.dk.