Jubilæums Logo Til Parasport.Dk
Arv, gaver og indsamling

Arv, gaver og indsamling

Arv
Parasport Danmark kan indsættes i testamentet som hel eller delvis arving. Arv, der tilfalder Parasport Danmark, beskattes ikke, men går ubeskåret til parasporten.

Gaver
Gaver på beløb op til kr. 16.600 (2020) til Parasport Danmark kan trækkes fra på selvangivelsen. Gaver og bidrag til Parasport Danmark kan indbetales til Sparekassen Kronjylland på reg. 6191 kontonr. 0012300743.

Husk at anføre CVR- eller CPR-nr.

Indsamling
Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.parasport.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Yderligere information
For yderligere information omkring støtte til Parasport Danmark bedes man kontakte Niels Christiansen, direktør i Parasport Danmark på tlf. 20 82 02 59 eller e-mail: nch@parasport.dk