Parasport Danmark logo hvid.png

Privatlivspolitik

Privatlivs- og datasikkerhedspolitik for Parasport Danmark.

I Parasport Danmark behandler vi en hel del persondata, fordi det er mennesker, vi arbejder med, og mennesker, vi arbejder for. Det er en høj prioritet for os at værne om jeres privatliv og sikre jeres ret til selv at bestemme, hvad der sker med jeres personlige oplysninger. Ligesom det er vigtigt for os, at I, der er til knyttet Parasport Danmark - det være sig ansatte, atleter, forældre, frivillige eller andre - føler jer i gode hænder og er trygge ved at lægge jeres informationer i vores hænder.

Vi er som alle andre virksomheder og foreninger i EU underlagt den nye databeskyttelsesforordning. Vi har arbejdet hårdt for at opdatere vores persondatahåndtering og -politik, så vi efterlever de nye regler, og det arbejde vil fortsætte med løbende opdateringer. Her er en oversigt over Parasport Danmarks politik omkring privatliv og persondatahåndtering, vores forpligtelser og jeres rettigheder som registrerede i vores databaser.

Parasport Danmark er dataansvarlig for behandling af dine persondata.

Kontaktperson: Mansoor Siddiqi
Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 44 30 13 18
Mobilnr.: 40 84 24 57
Mail: msi@parasport.dk    
Website: www.parasport.dk

Persondata
Persondata er alt fra almindelige personlige oplysninger som dit navn og din adresse til mere følsomme oplysninger, f.eks. om dit handicap. Det er oplysninger, der kan henføres til dig. I Parasport Danmark håndterer vi en række forskellige oplysninger om de mennesker, vi samarbejder med.

Medlemsoplysninger
Almindelige personoplysninger som fx registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato,  telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse mv.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse fx CPR-numre, pasnumre mv.
Følsomme data, fx eksempel informationer handicap

Oplysninger om ledere og trænere
Almindelige personoplysninger som fx kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse fx oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest indhentes via CPR-nr. 
Det gør vi altid på en forsvarlig og sikker måde og med respekt for, at oplysningerne er jeres.

Og vi gør det kun i det omfang, det er nødvendigt, for at vi kan leve op til vores juridiske forpligtelser og betjene vores medlemmer med service af høj kvalitet.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Når Parasport Danmark indsamler persondata, sker det altid med specifikke formål for øje, ligesom vi ikke arkiverer personlige oplysninger, vi ikke har et konkret formål med at bevare.

Vi behandler kun relevante persondata
Når vi indsamler og bevarer oplysninger, bestræber vi os på, at det udelukkende er de oplysninger, som er relevante for det konkrete formål, og at de begrænser sig til, hvad der er tilstrækkeligt i forhold til de formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde det konkrete, fastsatte formål, som er bestemt ved lovgivning som nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata kan ligeledes være bestemt af behov, der er nødvendige for opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi vil bestræbe os på at kontrollere og opdatere dine persondata løbende, sådan at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.

Da Parasport Danmark og den service, vi yder, er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne her på siden til at meddele os eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Det kan visse tilfælde være nødvendigt for os at opbevare dine persondata i op til maksimalt fem år, men oftest vil vi bevare dem i langt kortere tid. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, vil de blive slettet.

Vi er forpligtet til og stærkt engagerede i at beskytte dine data
I Parasport Danmark tager vi beskyttelsen af dine data meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende på at opdatere vores systemer, så de er så sikre som muligt. Ligesom vi begrænser adgangen til persondata til relevante medarbejdere, inddeler data efter graden af følsomhed og benytter os af kryptering og sikre mails.

Vores samarbejdspartnere lever op til datasikkerhedsforordningen
Vi er forpligtede til at sørge for, at vores samarbejdspartenere også lever op til reglerne for persondatabehandling beskrevet i EU's datasikkerhedsforordning. Det sikrer vi ved at underskrive databehandlingsaftaler med vores samarbejdspartnere.

Vi indhenter dit samtykke til behandling af dine følsomme persondata
Når den data, vi indsamler og opbevarer om dig, er af følsom karakter eller bruges i forbindelse med promovering af parasporten, indhenter vi dit aktive og informerede samtykke inden.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Parasport Danmark har mange samarbejder, fra vores lokale medlemsklubber, sportsskoler og til store internationale sportsorganisationer som Special Olympics og Den Internationale Paralympiske Komite (IPC). Det er ofte hensigtsmæssigt og andre gange tvingende nødvendigt for vores at vi kan udføre vores funktion som forbund, at dele medlemmer, atleter og medarbejderes oplysninger med hinanden. I forbindelse den type af overleveringer vil vi altid indhente samtykke på forhånd.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage
Du har til en hver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Parasport Danmark vil i så fald tage dit ønske til efterretning, men vær opmærksom på, at det kan have konsekvenser for dit medlemskab og den service, vi kan yde dig.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du kan til en enhver tid bede om at få oplyst, hvilke af dine persondata Parasport Danmark er i besiddelse af, og vi vil hurtigst muligt give dig besked derom.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Opdager du, at informationer Parasport Danmark offentliggør eller opbevarer om dig er forkerte, har du ret til at få rettet fejlen. Når det gælder offentliggjorte informationer, kan Parasport Danmark dog ikke garantere, at alle informationerne kan tilbagekaldes, og særligt i forbindelse med offentliggørelse på sociale medier kan oplysningerne være uden for vores kontrol.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne her på siden til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.