Parasport Danmark logo hvid.png

Golf

Golf kan spilles af næsten alle uanset funktionsnedsættelse og alder og er en voksende parasport for især personer med lettere fysiske handicap og udviklingshandicap.

Der spilles som i almindelig golf, hvilket gør, at handicappede og ikkehandicappede kan spille sammen. Dog er der lavet enkelte tilpasninger for blinde/svagtseende og kørestolsbrugere.

Paragolf spilles overvejerende i almenklubber, og mange klubber er blevet certificeret som handicapvenlige.

2 golfspiller på greenen

Stævner
Paragolf er en del af Dansk Golf Unions (DGU) mesterskabsstruktur, og der spilles et årligt Danmarksmesterskab i paragolf for både fysisk handicappede spillere og for spillere med udviklingshandicap og lignende diagnoser. Der findes en række nationale og internationale turneringstilbud for både spillere med fysiske handicap og udviklingshandicap.

Der afholdes hvert år officielle EGA-Europamesterskaber og internationale stævner for spillere med fysiske handicap.

Special Olympics afvikler nationale og internationale stævner for spillere med udviklingshandicap, og golf er også med ved Special Olympics World Summer Games.


Klassifikation

Spillere, som ønsker at deltage i Dansk Golf Unions Danmarksmesterskaber eller i internationale matcher arrangeret af EDGA (European Disabled Golf Association) eller EGA (European Golf Association) skal have et internationalt Players Pass.

For fysisk handicappede spillere (kategori 1) udstedes Player Pass på baggrund af en særlig test udført af golfkyndige fysioterapeuter. Spillere med udviklingshandicap og lignende diagnoser (kategori 2) vurderes og godkendes ud fra dokumentation fra egen læge. Yderligere information kan fås hos DGU.

Spillere, som udelukkende deltager i lokale DGU-klubmatcher, behøver ikke et internationalt Players Pass.

 
label