Parasport Danmark logo hvid.png

I 2030 skal det være helt naturligt for enhver klub at inkludere mennesker med handicap

Når kalenderen viser 2030 er målet, at Parasport Danmark står mere synligt over for foreningslivet og kommunernes ansatte. Det skriver John Petersson i dette debatindlæg, der er bragt i Idrætsmonitor den 17. februar 2023.

I 2030 skal det være helt naturligt for enhver klub at inkludere mennesker med handicap

Organiseringen af parasporten i Danmark har udviklet sig meget i de mere end 50 år, vores forbund har eksisteret, og spørgsmålet om, hvor vi gerne vil bevæge os hen, er noget, der optager os meget.

Det er vores fornemste opgave som forbund løbende at følge med udviklingen og sikre, at parasporten til enhver tid har de bedst tænkelige betingelser og rammer, så alle mennesker med et handicap eller et særligt behov har mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Det er det, vi arbejder for, både helt konkret i samarbejde med foreningslivet og politisk i forhold til at sikre rammerne for, at det er muligt.

Inklusion i klubber
Vi arbejder i disse år ud fra vores Vision og Strategi 2025, der omfavner fire strategispor, som skal være med til at fremtidssikre parasporten og sikre, at vi som forbund understøtter idræt for mennesker med handicap eller særlige behov bedst muligt.

Når vi når 2030, er det først og fremmest vores ambition, at der er attraktive idrætsmuligheder i alle landets almene klubber, og at det er helt naturligt for enhver klub at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov i foreningen.

Det kan kun ske, hvis vi samtidig har formået at nedbryde nogle af de barrierer for idrætsdeltagelse, som vi ved eksisterer – både de interne, personlige barrierer og de eksterne som eksempelvis udfordringer med transport, udstyr eller egenbetaling for at få sin personlige hjælper med til både nationale og internationale stævner.

Et fremtidigt videnscenter
I 2030 er det ligeledes ambitionen, at vi har en solid og anerkendt position som et videns- og kompetencecenter, der bygger bro mellem de mange samarbejdspartnere, som er med til at højne kvaliteten af idrætstilbuddene til mennesker med handicap eller særlige behov.

Når specialforbundene i højere og højere grad ’overtager’ vores målgruppe, er det vores opgave at sikre, at de er klædt på til at varetage de aspekter, der er særlige for lige netop vores målgruppe. Og at de kan uddanne trænere, facilitere klassifikation, rekruttere og fastholde udøvere og udvikle aktiviteter med respekt for den enkelte.

Mere forståelse fra kommuner
På den lidt større klinge er det ligeledes vores opgave at være en synlig aktør i forhold til det politiske landskab og ikke mindst over for kommunerne. Forhåbentlig har vi i 2030 fået sikret en større politisk forståelse for de særlige behov, der er i parasporten, og dermed fået nedbrudt de væsentligste barrierer for idrætsdeltagelse.

Derudover er det ambitionen, at vi i 2030 har præget udviklingen i en sådan grad, at vi ikke længere skal sparke dørene ind hos kommunerne, men at de kommer til os, fordi vi har formået at gøre det tydeligt for dem, at det at være idrætsaktiv og indgå i et socialt idrætsligt fællesskab skaber en afgørende livskvalitet hos mennesker med handicap eller særlige behov, som i det store billede ikke alene er en personlig gevinst, men også en samfundsøkonomisk.

Og inden 2030 skal den første para-atlet være optaget i sportens Hall of Fame.