Parasport Danmark logo hvid.png

Håndbøger

Her kan du downloade vores håndbøger.

ERNÆRINGSPOLITIK

Træningsmængden for para-atleter på eliteniveau er som i et hvilket som helst andet elitemiljø, og det er derfor nødvendigt at have fokus på at få den optimale ernæring, så kroppen får de bedste betingelser for både at præstere og restituere. Parasport Danmarks ernæringspolitik fungerer som et værktøj, der skal sikre, at såvel trænere som atleter klædes på til at arbejde med ernæring på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde – og at der tages højde for de særlige hensyn, der kan være hos para-atleter grundet metaboliske og fysiologiske forskelle fra atleter uden handicap.

https://magasin.parasport.dk/vrigemagasiner/publikationer/politikker/ernaeringspolitik/


GODE RÅD OM ERNÆRING TIL PARA-ATLETER

Ernæringens rolle i relation til para-atleter er et relativt uudforsket område. Derfor kan det som paraatlet være ganske udfordrende at opsøge viden og opnå indsigt i, hvordan ernæringens rolle afviger i forhold til atleter uden et handicap. Med dette tillæg samles meget af den viden, som findes på området, og der tages fat i tre specifikke handicap: amputation, Cerebral Parese (CP) samt rygmarvsskader.

https://magasin.parasport.dk/vrigemagasiner/publikationer/politikker/gode-raad-om-ernaering-til-paraatleter/

 

SAMMEN OM FAIR PARASPORT

Respekt for parasportens regler er en forudsætning for at deltage og konkurrere på fair vilkår. Regler for antidoping og et etisk kodeks omkring klassifikation er en del af parasporten, og arbejdet på disse områder er med til at beskytte den enkelte idrætsudøver og værne om parasportens værdier og integritet. Denne håndbog vejleder medarbejdere, atleter, trænere, ledere og øvrige frivillige på antidoping- og klassifikationsområdet.

Download 'Sammen om fair parasport' som PDF-fil her.

Læs 'Sammen om fair parasport' som iPaper her.

 

HÅNDBOG FOR IDRÆTTER

Håndbogen indeholder generelle retningslinjer for arbejdet med idrætterne i Parasport Danmark. Her kan bl.a. findes oplysninger om idrætternes placering i Parasport Danmarks organisation, regler og bestemmelser og Parasport Danmarks organisation.

Download 'Håndbog for idrætter' som Word-fil her.

Download 'Håndbog for idrætter' som PDF-fil her.

 

KRAV TIL ELITEIDRÆTTER

Parasport Danmarks idrætsgrene er opdelt i udviklingsidrætter og eliteidrætter. Hvis man som udviklingsidræt ønsker at komme i betragtning som eliteidræt, skal idrætten opfylde en række krav, som uddybes i vedhæftet

Download 'Krav til eliteidrætter' som Word-fil her.

Download 'Krav til eliteidrætter' som PDF-fil her.

 

PARASPORTENS ELITEKONCEPT 2017 – 2020

Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til og med De Paralympiske Lege i Tokyo, 2020.

Formålet med elitekonceptet er at skabe de bedst mulige rammer for at dyrke eliteidræt og dermed øge det sportslige niveau og antallet af eliteudøvere yderligere.

Hvad der skal til for at danske atleter kan skabe gode internationale resultater i perioden 2017 – 2020 er i lighed med det tidligere elitekoncept omdrejningspunkt for elitekonceptet.

Download 'Parasportens elitekoncept 2017 – 2020' som Word-fil her.

Download 'Parasportens elitekoncept 2017 - 2020' som PDF-fil her.