Parasport Danmark logo hvid.png

Om bestyrelsen

Bestyrelsen er Parasport Danmarks højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne og samles flere gange årligt.

Det er Parasport Danmarks bestyrelse, der har til opgave at forestå den daglige politiske ledelse, at sikre den daglige administrative ledelse og at prioritere indsatsområder ud fra repræsentantskabets beslutninger og politiker. Ligeledes skal bestyrelsen sikre udarbejdelsen af budget og regnskab samt udviklingen af forbundets organisation på alle niveauer.

Bestyrelsen varetager samarbejdet med DIF og DIF's specialforbund og repræsenterer Parasport Danmark nationalt og internationalt. 

I sager af vital betydning kan bestyrelsen træffe beslutninger, der er bindende for hele organisationen. Sådanne beslutninger forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte ekspertgrupper, fx Økonomiudvalg, Medicinsk Udvalg m.fl.

John Petersson
Formand
Team:
Bestyrelse
Mobil:
20 40 39 60
Jens Boe Nielsen
Næstformand
Team:
Bestyrelse
Mobil:
26 32 58 99
Asger Lind Krebs
Økonomiansvarlig
Team:
Bestyrelse
Mobil:
23 92 62 60
Lene van der Keur
Formand for Breddeudvalget
Team:
Bestyrelse
Mobil:
23 71 25 98
Svenn Folkmann
Formand for Eliteudvalget
Team:
Bestyrelse
E-mail:
sfo@adslhome.dk
Mobil:
40 27 25 28
Jan Johansen
Formand for Udviklingsudvalget
Team:
Bestyrelse
Mobil:
26 28 89 55
Jannie Hammershøi
Bestyrelsesmedlem
Team:
Bestyrelse
Mobil:
23 40 92 10
Tine Rindum Teilmann
Bestyrelsesmedlem
Team:
Bestyrelse
Mobil:
20 61 18 07
Lykke Guldbrandt
Bestyrelsesmedlem
Team:
Bestyrelse
Mobil:
60 11 02 28