Parasport Danmark logo hvid.png

Administrativ struktur

Administrativt er Parasport Danmark organiseret i fire afdelinger: Økonomi og Administration, Kommunikation og Kommerciel, Sport og Udvikling.

Organisationsdiagram pr. 1. januar 2024.

Den administrative organisering afspejler Parasport Danmarks vision og strategi og skal sikre, at forbundet er et udadvendt, handlekraftigt og proaktivt kompetencecenter, der understøtter medlemsklubbernes arbejde og taler deres sag i de idrætspolitiske fora.

Find en medarbejder her.

Find Parasport Danmarks idrætskontaktpersoner under de enkelte idrætter her.