Parasport Danmark logo hvid.png

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet - Parasport og Idræt for sindet er Parasport Danmark, Dansk Arbejder Idrætsforbund og DGI's fælles indsats, som skal styrke idrætstilbuddene for mennesker med funktionsnedsættelse og psykiske vanskeligheder.

Bevæg dig for livet

------------------------------------------------------------------------------------------------

NY BEVÆGELSESKAMPAGNE: LÆS MERE OM 'IDRÆT DER TÆLLER' HER

------------------------------------------------------------------------------------------------

I Danmark lever 700.000 – 800.000 med psykiske lidelser og 10 – 15 % lever med et handicap. Denne gruppe er kendetegnet ved lav idrætsdeltagelse sammenlignet med almenbefolkningen. Uanset livssituation, styrker idræt i et fællesskab den fysiske-, psykiske- og sociale sundhed og dermed livskvaliteten.

At aktivere denne målgruppe kan være komplekst både på grund af de udfordringer borgerne møder i hverdagen og på grund af de strukturer der ses i kommunerne og civilsamfundet. Hvem møder borgeren i kommunen? Hvem sørger for borgeren kommer til idræt? Hvem står for idrætten?

Det er borgernes barrierer for idrætsdeltagelse Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet vil udfordre i et koordineret samarbejde mellem kommuner, idrætsforeninger og idrætsorganisationer.

Parasport Danmark, Dansk Arbejder Idrætsforbund og DGI er gået sammen om Bevæg dig for livet - Parasport og Idræt for sindet. Målet er at aktivere 2.000 mennesker med funktionsnedsættelse eller psykiske vanskeligheder og etablere formaliserede samarbejder med minimum 10 kommuner.

Indledningsvis er indsatsen rettet mod kommuner i Nord– og Sydøstjylland, men for kommunerne i resten af landet, kan projektlederen være behjælpelig med en direkte kontakt til Parasport Danmark, DAI og DGI's landsdelsforeninger.

Det gør Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet
Parasport Danmark, Dansk Arbejder Idrætsforbund og DGI har samlet deres faglighed, specialviden, erfaring og netværk i en konsulentgruppe, som samarbejder med de pågældende kommuner om at udvikle idrætten for mennesker med funktionsnedsættelse og psykiske vanskeligheder.

Det helt centrale i visionen er, at kommunerne prioriterer en idrætskoordinator, som kan arbejde på tværs i kommunernes forvaltninger. Idrætskoordinatoren bliver bindeled mellem kommunens forvaltninger, socialpædagogiske tilbud, borgere, idrætsforeninger og idrætsorganisationer.

Afsættet for idrætten er tilpasning af eksisterende idrætstilbud, inklusion i almenidrætten, etablering af idrætstilbud/idrætsforening for specifikke målgrupper og udvikling og tilpasning af eksisterende events. 

Idet målgruppen favner bredt og forudsætningerne for at dyrke idræt er meget forskellige, beror samarbejdet mellem idrætskoordinatorerne og konsulenterne fra idrætsorganisationerne på en høj grad af tilpasning efter målgruppens forudsætninger og lokale forhold. Det betyder, at der ikke arbejdes ud fra en fast model eller ét bestemt koncept. Omvendt vil konsulenterne altid sætte deres målgruppekendskab, deres erfaringer og deres organisations koncepter i spil for, i samarbejde med idrætskoordinatoren, at udvikle de bedste idrætstilbud.

Om Bevæg dig for livet
Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021.

Læs mere her.

Kontakt
Projektmedarbejder Sarah Pedersen
Tlf.: 26 84 77 82
Mail: spe@parasport.dk