Parasport Danmark logo hvid.png

Idrætsambassadør

Målet med idrætsambassadøruddannelsen er, at borgere på botilbud, dagtilbud og aktivitetscentre for mennesker med udviklingshandicap, bliver igangsættere af og motivatore til mere hverdagsmotion for medborgerne.

Idrætsambassadør
Parasport er sjovt og udfordrende og kan være et meget givende supplement til den traditionelle idrætsundervisning.

En vej til en mere aktiv hverdag for beboere på bosteder, er at lade beboerne selv gå forrest som idrætsambassadører. 

Udvalgte beboere på bosteder deltager sammen med personale på det aktivitetsbaserede kursus, og lærer simple metoder og konkrete aktiviteter, så de med personalets opbakning, kan igangsætte bevægelsesaktiviteter og motion på bostedet. Kurset tilpasses det enkelte bosteds beboere og bostedets fysiske rammer, så det bliver lettest muligt at igangsætte mere hverdagsmotion. 

Kurserne tager afsæt i enkelt teori om aktivitetsudvikling, som er tilpasset målgruppen samt praktiske 
aktiviteter. Der er udviklet en aktivitetsterning til Idrætsambassadøruddannelsen, som afprøves og sætte 
rammen for hverdagsmotionen. 

Pris 
6.000 kr. + kørsel pr. bosted. 

Dette får bostedet/aktivitetstilbuddet: 

  • To undervisningsmoduler, i alt 6 timer.
  • AktivitetsKIT
  • T-shirts + kasketter til otte beboere (kursister). 
  • Personaledeltagelse efter behov, dog minimum én deltager pr. afdeling på  bostedet. 
  • Mulighed for tilkøb af AktivitetsKIT, samt ekstra T-shirts og kasketter ved flere end otte kursister. 

Bostedet er ansvarlig for lokaler/faciliteter samt eventuel forplejning. 

Interesseret?  
Kontakt Parasport Danmarks idrætskonsulent Sarah Thomsen, tlf. 26 84 77 82 eller pr. mail sth@parasport.dk

Klik på billedet herunder for, at d
ownloade pjecen: