Parasport Danmark logo hvid.png

Floorball

Floorball er et indendørs holdspil med stor intensitet. Her er fart og teknisk kunnen vigtig hos den enkelte spiller, men der er også brug for taktisk sans og spilforståelse.

Floorball egner sig fint til at kunne organiseres for spillere med forskellige teknik-, forståelses- og funktionsniveauer.

I Parasport Danmark-regi spilles floorball typisk af personer med udviklingshandicap og omtales Special Olympics-floorball. Aldersgruppen er fra ca. 18 år og op efter. Mænd og kvinder kan spille på samme hold.

I international sammenhæng spilles der i regi af Special Olympics, og floorball er en fast idrætsgren under Special Olympics World Winter Games, som afholdes hvert fjerde år.

Stævner
Special Olympics-floorball er endnu ikke så udbredt i Parasport Danmarks medlemsklubber, at der kan afvikles en egentlig turnering. For nuværende afholdes der en række årlige invitationsstævner, hvor holdene inddeles efter niveau. På sigt er det planen, at Special Olympics-floorball bliver udbredt i så mange klubber, at der kan etableres et egentligt mesterskab.

Internationalt plejer Parasport Danmark at deltage med et udvalgt hold i floorball til Special Olympics World Games.

KONTAKT

Idrætskontakt Lasse Eriksen
Mail: ler@parasport.dk
Tlf: 40 11 72 14

Hvem skal du kontakte?
Idrætsudvalget står for administration og udvikling af idrætterne i Parasport Danmark og er den primære kontakt for medlemsklubber og personer, der har spørgsmål om fx turneringsvirksomhed og landsholdsaktiviteter, som ikke har elitestatus, regler og informationer samt budgetter og landsmøder.
De fleste idrætter uden et idrætsudvalg får udpeget en idrætskoordinator, der i samarbejde med klubber og idrætskontakten varetager idrætsudvalgets funktioner.
Idrætskontakten er idrætsudvalgets primære indgang til Parasport Danmarks organisation og kontakt ift. landsholdsaktiviteter med elitestatus.

label