Parasport Danmark logo hvid.png

Showdown

Showdown er et spil hvor to spillere ved et bord kæmper om at score flest mål. Spillerne er blændet af med bind for øjnene, og målene scores ved, at man rammer en bold med et særligt showdownbat, så den ryger ned i modspillerens ’mållomme’ i modsatte ende af bordet.

For at kunne blive en aktiv showdown-spiller kræver det, at man har tilstrækkelig med hørelse til at kunne høre boldens bevægelser, og at man er i stand til at kunne holde showdownbattet. Det er muligt at lave specialtilpassede håndtag til den enkelte spiller, så længe det overholder specifikationerne i regelsættet.

Koncentreret Showdown spiller

Stævner
Der afholdes tre typer turneringer for showdown i Danmark. Type 1 og 3 er for alle spillere. Hvorimod type 2, det individuelle forbundsmesterskab, kun er for spillere, som opfylder IBSA’s regler for mindstehandicap. De forskellige turneringstyper er som følger:

1. Showdown Cup Danmark, der ikke er underlagt reglerne for mindstehandicap

2. Det individuelle forbundsmesterskab, der er underlagt reglerne for mindstehandicap

3. Holdmesterskab, der ikke er underlagt reglerne for mindstehandicap.

 

KONTAKT

Idrætsudvalget ved Lars Kristian Clausen
Mail: lars@lkc-net.dk
Tlf: 40 85 48 23 

Idrætskontakt Jens Winther
Mail: jew@parasport.dk
Tlf: 20 15 44 48

Hvem skal du kontakte?
Idrætsudvalget står for administration og udvikling af idrætterne i Parasport Danmark og er den primære kontakt for medlemsklubber og personer, der har spørgsmål om fx turneringsvirksomhed og landsholdsaktiviteter, som ikke har elitestatus, regler og informationer samt budgetter og landsmøder.
De fleste idrætter uden et idrætsudvalg får udpeget en idrætskoordinator, der i samarbejde med klubber og idrætskontakten varetager idrætsudvalgets funktioner.
Idrætskontakten er idrætsudvalgets primære indgang til Parasport Danmarks organisation og kontakt ift. landsholdsaktiviteter med elitestatus.

label