Parasport Danmark logo hvid.png

JYSK Aktivitetspulje

Som en del af JYSK’s hovedsponsorat er der oprettet en aktivitetspulje for Parasport Danmarks medlemsklubber på 100.000 kr. årligt. Hvert kvartal udloddes der 5 x 5.000 kr.

Har I et ønske om at lave en åben træning, en mindeværdig sæsonafslutning eller mangler I måske nyt træningsudstyr, så er det nu muligt at søge om støtte i JYSK Aktivitetspulje. Læs mere om hvordan nedenfor.

Hvem kan søge?
Klubber, som er medlem af Parasport Danmark, kan søge om støtte fra puljen.

Hvad kan der søges støtte til?
Klubberne kan søge om støtte til aktiviteter, herunder rekrutteringstiltag, sociale klubaktiviteter, deltagelse i stævner, som klubben ikke normalt deltager i m.v. Der kan også søges om støtte til eksempelvis indkøb af rekvisitter.
 

Udlodning 
Der udloddes 100.000 kr. årligt med i alt 20 udlodninger á 5.000 kr. med fem udlodninger pr. kvartal. I fordelingen lægges der vægt på en geografisk spredning samt spredning inden for idrætter, handicapgrupper og foreningstype.

Hvordan ansøger man? 
Man kan ansøge om støtte via dette link: Ansøgning til JYSK Aktivitetspulje (jotform.com)
I 2024 er ansøgningsfristerne 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

Forpligtelser 
Ved ansøgning forpligter ansøger sig til at anvende det eventuelt efterfølgende tildelte beløb som beskrevet i ansøgningen samt til at dokumentere anvendelsen med tekst og foto, som sendes til Parasport Danmarks kommunikationsafdeling. 

Yderligere information
Søren Jul Kristensen, breddechef i Parasport Danmark
E-mail: sjk@parasport.dk
Tlf. 20 30 60 88