Parasport Danmark logo hvid.png

Om forbundet

Parasport Danmark, der blev stiftet i 1971, arbejder for at alle mennesker med handicap eller særlige behov skal have mulighed for at dyrke idræt, bl.a. ved at initiere, støtte og kvalificere nye aktiviteter og tilbud i klubber over hele landet. Forbundet har samarbejdsaftaler og partnerskaber med både specialforbund, handicaporganisationer og kommuner, der skal øge idrætsaktiviteten og sikre kvalitet i tilbuddene til målgruppen. Derudover organiserer Parasport Danmark en bred vifte af projekter, der dels skal hjælpe børn og unge i gang med parasport, og dels har til hensigt at fostre eliteatleter og rollemodeller i verdensklasse.

Det danske foreningsliv har mange idrætstilbud til personer med handicap eller særlige behov. Omkring 460 registrerede klubber over hele landet har parasport på programmet, og der er idrætter for personer i alle aldre og med alle former for handicap eller særlige behov: amputationer, synshandicap, udviklingshandicap, muskelsvind, spasticitet, hørehandicap, para- og tetraplegi m.v.

Parasport Danmark er national paralympisk komité i Danmark og et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) med ca. 7.990 registrerede medlemmer (jf. DIF’s medlemsregistrering 2020). Idrætsudøvere med handicap i almene klubber registreres ikke længere som parasportsmedlemmer, men som "almindelige" medlemmer i den respektive idræt, og dermed tælles de med under den respektive idræts specialforbund.

Døveidrætten har sin egen organisation, Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), der er medlem af Parasport Danmark.