Parasport Danmark logo hvid.png

Om forbundet

Det danske foreningsliv har mange idrætstilbud til personer med handicap. Omkring 460 registrerede klubber over hele landet har parasport på programmet, og der er idrætter for personer i alle aldre og med alle former for handicap eller særlige behov: amputationer, synshandicap, udviklingshandicap, muskelsvind, spasticitet, hørehandicap, para- og tetraplegi m.v.

Parasport Danmark, der blev stiftet i 1971, arbejder for at alle mennesker med handicap eller særlige behov skal have mulighed for at dyrke idræt, bl.a. ved at initiere, støtte og kvalificere nye aktiviteter og tilbud i klubber over hele landet. Forbundet har samarbejdsaftaler og partnerskaber med både specialforbund, handicaporganisationer og kommuner, der skal øge idrætsaktiviteten og sikre kvalitet i tilbuddene til målgruppen. Derudover organiserer Parasport Danmark en bred vifte af projekter, der dels skal hjælpe børn og unge i gang med parasport, og dels har til hensigt at fostre eliteatleter og rollemodeller i verdensklasse.

Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og har 459 medlemsklubber med tilsammen ca. 7.990 medlemmer (jf. DIF’s medlemsregistrering 2020).

I forhold til 2019-tallene er der tale om en tilbagegang fra 11.600 medlemmer, men den er af registreringsteknisk karakter, da idrætsudøvere med handicap i almene klubber ikke længere registreres som parasportsmedlemmer, men som "almindelige" medlemmer i den respektive idræt – og dermed tælles med under den respektive idræts specialforbund.

Døveidrætten har sin egen organisation, Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), der er medlem af Parasport Danmark.