Parasport Danmark logo hvid.png

Politisk struktur

Politisk er Parasport Danmark organiseret i en række udvalg, der vælges af repræsentantskabet eller udpeges af bestyrelsen.

Politisk organisationsdiagram for Parasport Danmark.
Politisk organisationsdiagram for Parasport Danmark.

Parasport Danmarks repræsentantskab er forbundets øverste myndighed og udgøres af to repræsentanter fra hver medlemsforening, en repræsentant fra hvert idrætsudvalg, en repræsentant fra de handicaporganisationer, som er medlem, tre medarbejderrepræsentanter samt medlemmer af bestyrelsen, breddeudvalg og eliteudvalg.

Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert andet år, hvor beretninger, regnskaber og handlingsplaner drøftes og/eller godkendes. Desuden vælges bestyrelse, breddeudvalg, eliteudvalg og ordens- og amatørudvalg.

Mellem repræsentantskabsmøderne er bestyrelsen forbundets øverste myndighed, mens bredde- og eliteudvalg varetager forhold omkring henholdsvis bredde- og eliteidræt. Ordens- og amatørudvalget er forbundets højeste domstol og træder sammen, når der er interne konflikter, som ikke kan håndteres på anden vis.

Bestyrelsen udpeger fast to udvalg:

Til at fremme Parasport Danmarks bidrag til udvikling af sport for personer med handicap i udviklingslande har Parasport Danmark desuden nedsat et ulandsudvalg.

Ud over denne overordnede politiske struktur er der en underliggende struktur for forbundets idrætter. Denne struktur er underlagt regulativ for idrætter.

Rep. møde 2024

Lørdag den 20. april i Kolding

Referat

Rep. møde 2023

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Mandag den 17. april i Brøndby

Referat

Rep. møde 2022

Lørdag den 23. april i Brøndby

Referat

Strategispor

Rep. møde 2020

Lørdag den 29. august i Kolding

Referat

Rep. møde 2018

Lørdag den 21. april i Brøndby

Referat

Rep. møde 2017

Lørdag den 29. april i Kolding

Referat

Rep. møde 2016

Lørdag den 30. april i Brøndby

Referat

Rep. møde 2015

Lørdag den 25. april i Kolding

Referat