Parasport Danmark logo hvid.png

Badminton

Parabadminton er en sport i vækst i Danmark, og idrætten kan dyrkes af atleter med både udviklingshandicap såvel som fysiske handicap.

Spillet stiller krav til bevægelighed og koordination og styrker motorik, kondition og teknik hos spillerne. Der spilles single, double og mixdouble.

Badminton for atleter med udviklingshandicap spilles efter de almindelige badmintonregler med enkelte justeringer.

Stævner gennemføres med inspiration fra Special Olympics-konceptet, der er med til at sikre lige konkurrence for alle uanset niveau. 

Badmintonspiller i kamp

Badminton er på det paralympiske program fra 2020, og de fleste af de relativt få aktive spillere med fysisk handicap er elitære i deres tilgang. En lang række både almen- og paraklubber tilbyder badminton for atleter med udviklingshandicap, mens atleter med fysiske handicap primært spiller i almene badmintonklubber.

Klassifikation
Badminton for atleter med fysiske handicap kan både spilles stående og i kørestol. Spillerne klassificeres efter graden af handicap, og der er to klasser for spillere, der bruger kørestol, og fire klasser for stående spillere – inkl. en klasse for spillere med dværgvækst.

Stævner
Der afholdes tre-fire stævner om året. Der er p.t. ingen national turnering, og de fleste deltager i Badminton Danmarks turneringer. Ved det store danske badmintonstævne Denmark Open afholdes separate parakonkurrencer for henholdsvis spillere med fysiske handicap og udviklingshandicap.

KONTAKT

Sarah Forsberg, formand i Badmintonudvalget
Mail: sarah@forsbergplustwo.com

Nicolaj Knudsen, kontaktperson i Badminton Danmark
Mail: nikn@badminton.dk

Line Damkjær Kruse, kontaktperson i Parasport Danmark 
Mail: ldk@parasport.dk
Tlf: 51 28 71 35

label