Parasport Danmark logo hvid.png

El-hockey

El-hockey er en hurtig og taktisk holdidræt for personer med et fysisk handicap. Der spilles i små, hurtige el-sportsstole, hvor bolden styres ved hjælp af en fastmonteret stav.

Der stilles store krav til den enkelte spillers færdigheder hvad angår boldkontrol, overblik, reaktionsevne og spilforståelse i et højt tempo.

El-hockey dyrkes primært af personer med et svært fysisk handicap, som muskelsvind og cerebral parese (spasticitet). Alle med fysisk handicap må dog deltage i el-hockey. Sporten er især populær blandt børn og unge.

El-Hockey tur til USA

Stævner
El-hockey er en danskudviklet idræt og tilbydes pt. af en halv snes klubber rundt om i landet. Parasport Danmark organiserer en landsdækkende turnering, hvor der spilles i flere divisioner. Desuden arrangeres der stævner rundt om i landet, ligesom der findes enkelte internationale stævner.

KONTAKT

Idrætsudvalget ved Alexander Elkær Ibsen
Mail: formand@el-hockey.dk
Tlf: 30 26 66 12

Idrætskontakt Henrik Rye Rasmussen
Mail: hrr@parasport.dk
Tlf: 24 45 96 48

Hvem skal du kontakte?
Idrætsudvalget står for administration og udvikling af idrætterne i Parasport Danmark og er den primære kontakt for medlemsklubber og personer, der har spørgsmål om fx turneringsvirksomhed og landsholdsaktiviteter, som ikke har elitestatus, regler og informationer samt budgetter og landsmøder.
De fleste idrætter uden et idrætsudvalg får udpeget en idrætskoordinator, der i samarbejde med klubber og idrætskontakten varetager idrætsudvalgets funktioner.
Idrætskontakten er idrætsudvalgets primære indgang til Parasport Danmarks organisation og kontakt ift. landsholdsaktiviteter med elitestatus.

label