Parasport Danmark logo hvid.png
Klassifikation

Klassifikation

En af hjørnestenene i parasporten er klassifikation af idrætsudøvere. Formålet er at sikre en retfærdig konkurrence.

At klassificere betyder, at idrætsudøvere inddeles i klasser alt efter deres handicap og funktionsniveau i forhold til den specifikke idræt. Alle – uanset handicap – vil dog være forskellige af karakter og fysik, så det er væsentligt at huske, at klassifikation aldrig vil kunne udligne alle sportslige og menneskelige forskelle.

Klassifikation består overordnet af en vurdering af opfyldelsen af mindstehandicap samt tildeling af klasse. Den styres overordnet af de internationale idrætsorganisationer og den Internationale Paralympiske Komité (IPC). Mindstehandicap er den funktionsnedsættelse, der som minimum skal være til stede for, at en idrætsudøver må deltage i den pågældende idrætsgren. Klassifikationsprocessen kan alt efter idrætten bestå af fysiske funktionsundersøgelser, tests og observationer under træning eller konkurrence.

IPC har i 2023 lanceret et online grundkursus i klassifikation i de paralympiske idrætter. Det er gratis og åbent for alle. Kurset består af fire moduler, alle med strukturerede lektioner, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden og afsluttes med en quiz. Kurset anbefales til alle para-atleter, forældre, trænere og officials, der beskæftiger sig med parasporten.

IPC CLASSIFICATION FUNDAMENTALS ONLINE COURSE

Læs også mere om klassifikation i håndbogen 'Sammen om fair parasport', der vejleder medarbejdere, atleter, trænere, ledere og øvrige frivillige på antidoping- og klassifikationsområdet med henblik på at sikre fair konkurrence i parasporten.

Spørgsmål til klassifikation i Parasport Danmark
Mail: klassifikation@parasport.dk

Mindstehandicap

De internationale, generelle, gyldige handicap ses herunder. Der kan dog være nationale eller idrætsspecifikke undtagelser.

 • Nedsat muskelstyrke: Nedsat muskelstyrke i nogle muskler eller muskelgrupper eller dele af kroppen fx pga. rygmarvsskade, rygmarvsbrok, muskelsvind eller polio (børnelammelse).
 • Nedsat passiv bevægelselighed: Permanent nedsat bevægelighed over et eller flere led, fx pga. AMC.
 • Hypermobilitet, ledinstabilitet eller akutte tilstande, som fx gigt, opfylder ikke mindstehandicap.
 • Mistede eller manglende lemmer: Helt eller delvist manglende knogler eller led pga. et traume, sygdom eller medfødt handicap som fx dysmeli.
 • Benlængdeforskel: Kortere ben i den ene side pga. traume eller medfødt handicap. 
 • Dværgvækst: Manglende højde pga. unormal vækst i knogler.
 • Hypertoni: Øget muskelspænding og nedsat evne til at strække musklen pga. en neurologisk diagnose som fx Cerebral Parese (CP), hjerneskade eller sclerose.
 • Ataksi: Manglende koordination af muskelbevægelser pga. en neurologisk diagnose som fx Cerebral Parese (CP), hjerneskade eller sclerose.
 • Atetose: Generelt karakteriseret ved ubalancerede og ufrivillige bevægelser og vanskelighed ved en symmetrisk kropsholdning pga. en neurologisk diagnose som fx Cerebral Parese (CP), hjerneskade eller sclerose.
 • Synshandicap: Nedsat syn pga. øjensygdom, eller ændringer i øjets struktur, nerver eller det visuelle kortex.
 • Udviklingshandicap: Forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau.

National klassifikation

I nogle idrætter kan man blive nationalt klassificeret i Parasport Danmark. Klassifikationen udføres af en uddannet klassifikatør i den specifikke idræt. Medicinsk Udvalg fører en oversigt over danske klassifikatører, mens idrætsudvalgene i Parasport Danmark organiserer og koordinerer den nationale klassifikation.

Har du brug for at blive nationalt klassificeret, skal du først underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan opbevare og anvende dine personoplysninger. Her kan du finde samtykkeerklæring og yderligere oplysninger om national klassifikation.

International klassifikation

Skal du klassificeres internationalt, er der en række dokumenter, der skal uploades til formålet:

 • Idrætsspecifik Medical Diagnostics Form
 • Samtykkeerklæring til det internationale forbund
 • Kopi af pas
 • Pasbillede
 • Athlete Eligibility Agreement (kun ved nogle idrætter)

Har du brug for at blive internationalt klassificeret, skal du først underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan opbevare og videregive dine personoplysninger. Her kan du finde samtykkeerklæring.