Parasport Danmark logo hvid.png

Cykling

Vejret, naturen og landvejen er med til at gøre cykling til en dejlig udfordrende og afvekslende sport.

Du kan gå til cykling, uanset om du har et fysisk handicap, et udviklingshandicap eller et synshandicap.

Paracykelryttere, der konkurrerer på tohjulede cykler, træner oftest i almenklubber, mens håndcykelryttere er organiseret i særlige paraklubber, og tandemcykling især dyrkes på motionsplan hos foreninger under Dansk Blindesamfund. Der er overvejende unge og voksne, der dyrker paracykling.

Atleter, der ikke kan cykle på almindelige tohjulede cykler, bruger i stedet forskellige specialracercykler.

Typer af cykler

  • Tohjulede cykler bruges af atleter med lettere balanceproblemer eller eksempelvis enkeltbensamputation.
  • Tandemcykler bruges af atleter med synshandicap. Tandemcykling foregår ved, at der sidder en normaltseende pilot på sædet foran den synshandicappede.
  • Håndcykler bruges af atleter med begrænset funktion i benene – typisk manuelle kørestolsbrugere. Som navnet antyder, cykler man her med hænderne.
  • Tricykler er trehjulede cykler, som bruges af atleter med begrænset balancefunktion.

Stævner
Hvert år arrangeres der en række forskellige motions- og elitecykelløb rundt omkring i landet samt et forbundsmesterskab i samarbejde med Dansk Cykle Union. Her har personer, der hører  under en af de fire klassifikationsklasser, mulighed for at deltage.

Cykling er på det paralympiske program, og atleter med fysiske handicap og synshandicap har mulighed for at deltage i internationale løb. Her er atleterne opdelt i klasserne CP (spastikere), LC (øvrige fysiske handicap), håndcykel samt tandem. Der afvikles de kendte cykeldiscipliner på både bane og landevej.

Interesseret?
Læs mere her, hvis du er interesseret i at høre mere og evt. selv komme i gang med paracykling.

KONTAKT

Idrætskontakt Teis Gröflin Corneliussen
Mail: tgc@parasport.dk
Tlf: 40 18 17 20

Hvem skal du kontakte?
Idrætsudvalget står for administration og udvikling af idrætterne i Parasport Danmark og er den primære kontakt for medlemsklubber og personer, der har spørgsmål om fx turneringsvirksomhed og landsholdsaktiviteter, som ikke har elitestatus, regler og informationer samt budgetter og landsmøder.
De fleste idrætter uden et idrætsudvalg får udpeget en idrætskoordinator, der i samarbejde med klubber og idrætskontakten varetager idrætsudvalgets funktioner.
Idrætskontakten er idrætsudvalgets primære indgang til Parasport Danmarks organisation og kontakt ift. landsholdsaktiviteter med elitestatus.