Parasport Danmark logo hvid.png
Indberetning af medlemstal

Indberetning af medlemstal

Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til indberetning af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Hvorfor skal vi som forening indberette medlemstal til CFR?
DIF og de enkelte specialforbund som Parasport Danmark bruger medlemstallene i CFR til at:

 • Analysere udviklingen i idrætterne
 • Beregne tilskud til de enkelte idrætsforbund
 • Udsende medlemskontingent til idrætsforbundenes foreninger

Derfor er det vigtigt, at alle foreninger indberetter medlemstal på www.medlemstal.dk

Indberetningen af medlemstal starter 1. december og er åben i to måneder.

Hvem kan indberettes?
Din forenings aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december, hvor alle aktive medlemmer, som har været indmeldt i kalenderåret, optælles. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent i minimum tre måneder. Det samme medlem kan kun tælles med én gang pr. kalenderår i din forening.

Hovedtrækkene i indberetningen er:

 • Kun ét medlem pr. kontingent
 • Alle, der har betalt kontingent i minimum tre måneder i kalenderåret tælles med
 • Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af hovedorganisationerne

Specielt for Parasport Danmark
Når din forening er medlem af Parasport Danmark, som er et flerstrenget specialforbund under DIF, foregår indberetningen lidt anderledes i forhold til andre forbund, der er enkeltstrengede.

Overordnet gælder:

 • Medlemmer med handicap skal indberettes under fanen ”Handicapidræt”
 • Medlemmer uden handicap indberettes under andre faner fx ”Fodbold” og ”Håndbold” osv.

Vi har desværre tidligere set eksempler på, at foreninger, der kun er medlem af Parasport Danmark og kun har medlemmer med handicap, har indberettet under andre aktiviteter end ”Handicapidræt”. Dermed figurerer foreningen ikke under vores forbund eller under tilskudsberegning til vores forbund.

Hvordan skal medlemmer indberettes?
Når I som forening har logget ind på medlemstal.dk, kan I indberette jeres medlemmer under de forskelle aktiviteter/idrætter, som I har i foreningen.

Hvis I er en almen forening, der også har medlemmer med handicap:
Start med at indberette alle jeres medlemmer, som har et handicap under aktiviteten ”Handicapidræt”. Dvs. at jeres fodboldspillere, svømmere, atletikudøvere, håndboldspillere osv. som har et handicap, skal indberettes under aktiviteten ”Handicapidræt”.

Eksempel: en håndboldforening har 250 medlemmer. De 230 håndboldspillere er almene idrætsudøvere uden et handicap – de indberettes under aktiviteten ”Håndbold”. De resterende 20 håndboldspillere med handicap og indberettes under "Handicapidræt".

Hvis I er en handicapidrætsforening med kun medlemmer med handicap:
Så skal alle jeres medlemmer indberettes under aktiviteten ”Handicapidræt”.

Eksempel: En handicapidrætsforening har 30 medlemmer med handicap. 10 medlemmer svømmer, 10 medlemmer der går til atletik og 10 medlemmer der går til bueskydning. Dvs. at der skal indberettes 30 medlemmer under aktiviteten ”Handicapidræt”.

Vores forening har lige nu ingen medlemmer med handicap, men vi regner med og arbejder på at få medlemmer med handicap – og vi vil gerne forsætte vores medlemskab af Parasport Danmark:
Så skal foreningen indberette min. ét medlem under aktiviteten ”Handicapidræt”. Dermed vil foreningen fortsat være registret med aktiviteten "Handicapidræt" og dermed slippe for at skulle igennem en genindmeldelse i CFR, når foreningen igen får medlemmer med et handicap.

Hvad sker der, hvis vores forening ikke indberetter medlemstal i CFR?
Hvis jeres forening i to efterfølgende år ikke indberetter medlemmer eller indberetter 0 medlemmer med handicap under aktiviteten ”Handicapidræt”, falder jeres forening ud af CFR.

Hvis jeres forening falder ud af CFR under aktiviteten ”Handicapidræt”, kan Parasport Danmark ikke udsende medlemskontingent til jeres forening. Dvs. at jeres medlemskab falder bort, og I vil fx ikke kunne få licens til at deltage i Forbundsmesterskaber. I vil som forening heller ikke kunne søge tilskud eller deltage i andre af Parasport Danmarks aktiviteter.

Sådan indberetter du medlemstal på medlemstal.dk

 1. Forbered en opgørelse på jeres medlemmer på køn og alder
 2. Find den e-mail som DIF har sendt med jeres foreningsloginoplysninger
 3. Login på medlemstal.dk
 4. Tjek/ret jeres foreningsoplysninger
 5. Indberet jeres medlemstal med medlemmer med handicap på fanen ”Handicapidræt”
 6. og indberet eventuelt andre medlemmer uden handicap på andre idrætter
 7. Derefter modtager I en kvittering på jeres idræt

Instruktionsvideoer til brug af medlemstal.dk

* Hent Excel-skabelon til forberedelse her

Support til indberetning af medlemstal
Centralt Foreningsregister: medlemstal.dk/KontaktOs 
Parasport Danmark: klub-reg@parasport.dk