Parasport Danmark logo hvid.png
Fonde og legater

Fonde og legater

Der findes talrige muligheder for at søge om støtte til idrætsforeningen.

Legatbogen

Legatbogen er et register over fonde og legater i Danmark og en gratis søgemaskine, der gør det nemt og effektivt at søge støtte til bl.a. fritidsaktiviteter og -initiativer. På hjemmesiden www.legatbogen.dk findes over 12.000 danske fonde og legater, og der er mange tilskudsmuligheder for idrætsforeninger, ligesom der er tilskudsmuligheder direkte rettet mod idrætsudøvere.

DIF og DGI's foreningspulje
Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening. Læs mere på www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

Toms Guldpulje
Puljen kan give økonomisk støtte til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Det kan både være gennem nye initiativer og eksisterende aktiviteter
. Formålet er at forgylde initiativer, der kan få flere familier ud og røre sig. Læs mere på www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/tomsguldpulje