Parasport Danmark logo hvid.png

Skydning

Skydning i Parasport Danmark er for alle uanset handicap. Dansk Skytte Union tilbyder pistol-, riffel- og flugtskydning (skydning med haglgevær mod lerduer). Der skydes både med luft på de korte distancer og med ammunition på de længere distancer 25m og 50m. Det er almindeligt at paraskytten er medlem af den lokale skytteforening.

I Danmark kan alle deltage, det gælder også skytter med et udviklingshandicap, dog kun i det omfang at det kan afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Stævner
Der er samarbejde med Dansk Skytte Union om afvikling af stævner, uddannelse og talenttræning. I regi af Parasport Danmark afvikles der regionale stævner, og der afsluttes med et årligt FM og DM. Parasport Danmark har et landshold, der deltager i internationale stævner i regi af World Shooting Para Sport og kæmper for kvalifikation til de Paralympiske Lege.

Klassifikation
For at gøre sporten så fair som mulig, bliver skytten placeret ind i en af følgende tre klasser:
SH1 for skytter med nedsat balance
SH2 for skytter med nedsat funktion i armene, denne klasse skyder med fjederstøtte
SH3 for skytter med synshandicap

KONTAKT

Idrætsudvalget ved Nils Teglgaard 
Mail: info@handicapskydning.dk 
Tlf: 91 54 48 78

Idrætskontakt Jens Winther
Mail: jew@parasport.dk
Tlf: 20 15 44 48

Hvem skal du kontakte?
Idrætsudvalget står for administration og udvikling af idrætterne i Parasport Danmark og er den primære kontakt for medlemsklubber og personer, der har spørgsmål om fx turneringsvirksomhed og landsholdsaktiviteter, som ikke har elitestatus, regler og informationer samt budgetter og landsmøder.
De fleste idrætter uden et idrætsudvalg får udpeget en idrætskoordinator, der i samarbejde med klubber og idrætskontakten varetager idrætsudvalgets funktioner.
Idrætskontakten er idrætsudvalgets primære indgang til Parasport Danmarks organisation og kontakt ift. landsholdsaktiviteter med elitestatus.

KLASSIFIKATIONSMASTERLISTER

Nationalt

Internationalt

label