Parasport Danmark logo hvid.png
Folkeoplysningslovens §44

Folkeoplysningslovens §44

Parasport Danmarks medlemsklubber har mulighed for at ansøge om tilskud via Folkeoplysningslovens §44. Der kan søges om tilskud til transport, handicapkompenserende hjælpemidler samt tolkebistand. Læs her om hvordan.

Parasport Danmark administrerer via Folkeoplysningslovens §44, stk. 2 et beløb, hvorfra vores medlemsklubber kan ansøge om tilskud.

Ansøgningen for 2024 er en onlineansøgning, der kan tilgås ved at klikke her. 

​Hvis man har et synshandicap, og oplever problemer med onlineansøgningen, kontakt da undertegnede.​

Det vil ligeledes være muligt at finde linket og denne information via dette link: Klubpost - parasport.dk

Vær opmærksom på, at ansøgningen kræver indtastning af både jeres klub-nr. og DIF-nr. De kan begge findes på vores hjemmeside under Klubsøgning. Her kan i samtidig kontrollere, at jeres oplysninger er korrekte.

Vær ligeledes opmærksom på, at I får indtastet det rigtige kontonr. og e-mail-adresse.

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, sendes der automatisk en kvitteringsmail til formand/kasserer. Alle ansøgere vil modtage et link til indsendelse af tro- & love-erklæring. Sammen med onlineerklæringen skal I udfylde et Excel-ark med en specifikation af de udgifter, I medtager i jeres tro- & love-erklæring. Det er kun udgifter fra jeres regnskab relateret til erklæringen, der skal noteres, hvorefter Excel-arket vedhæftes onlineerklæringen.

Der kan ydes tilskud til følgende:


1. TRANSPORT

Handicappede og deres hjælperes transport til og fra aktivitetstilbud under Folkeoplys­ningsloven (stævner, turneringer, kurser, klubtræning) inden for Danmarks grænser.
NB. En hjælper defineres som en, der har indgået en skriftlig aftale/kontrakt, hvad enten det er som frivillig el. lønnet.

2. HANDICAPKOMPENSERENDE HJÆLPEMIDLER

Obs! Kun hjælpemidler relateret direkte til sporten og ikke sportsrekvisitter. F.eks. kan der ydes støtte til lifte, ramper, hæve-/sænkeborde og lign. For flere eksempler kontakt undertegnede.

3. TOLKEBISTAND

Tolkebistand for døve i forbindelse med deltagelse i folkeoplysende aktiviteter.
Vær opmærksom på flg. betingelser:
- Din klub skal kunne dokumentere, at den har søgt om tolkebevilling hos Center for Døve under det sociale tolkeprojekt, og at den har fået afslag på bevillingen fra Center for Døve til den pågældende aktivitet.
- Din klub skal være i stand til først at lægge ud for betaling af tolken, da §44-midlerne kun bliver udbetalt to gange om året.
- Vær opmærksom på, at din klub højst sandsynligt kun vil få dækket en del af tolkeudgiften. Størrelsen på den enkelte bevilling afhænger af den samlede søgning til puljen.

GENERELT

Bemærk, at:                   
- klubben skal have bilag for de ansøgte udgifter
- udgifterne skal fremgå af klubbens årsregnskab for 2024, som på forlangende skal forevises for Parasport Danmarks revision.
- tilskud kun kan søges af klubben – ikke af enkeltpersoner
- det er en forudsætning, at aktiviteten falder inden for Folkeoplysningslovens rammer.

Udbetaling af tilskud falder i to rater:

- Udbetaling af tilskud for 1. halvår af 2024 vil finde sted i løbet af efteråret.
- Udbetaling af tilskud for 2. halvår af 2024 vil finde sted i 2025. Klubben kan derfor blive nødt til at angive tilskuddet som et tilgodehavende i årsregnskabet for 2024.

Vi gør opmærksom på, at der kan blive gjort udlæg i klubbens tilskud, såfremt klubben har et udestående med Parasport Danmark.

Frister:

  • Ansøgning om tilskud for 2024 er senest d. 1. marts 2024
  • Erklæring vedr. tilskud for 1. halvår 2024 senest d. 15. juli 2024
  • Erklæring vedr. tilskud for 2. halvår 2024 senest d. 15. december 2024

 

Yderligere information
Bo Petersen, administrativ koordinator
E-mail: bop@parasport.dk
Tlf. 51 59 72 76