Parasport Danmark logo hvid.png
Kommunal støtte

Kommunal støtte

Kommunerne kan støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven.

Kommunernes tilskud til idrætslivet reguleres i folkeoplysningsloven. Men loven er en rammelov uden faste regler for støttens omfang, og lokale tilskudsordninger har udviklet sig meget forskelligt. Derfor er der betydelig forskel på støttekriterier og beløbsstørrelser rundt om i kommunerne. De aktuelle tilskudsregler justeres jævnligt, så det er vigtigt at undersøge den konkrete ordning lokalt, eksempelvis på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et fast grundtilskud pr. medlem eller et tilskud på baggrund af kontingentindtægterne. Tilskuddet kan sættes i forhold til den samlede kontingentbetaling. Nogle kommuner yder tilskud til lejrudgifter, kursusudgifter eller til anskaffelse af materialer og rekvisitter. Enkelte kommuner yder direkte tilskud til foreningernes administrationsomkostninger.

Lokaletilskud
Folkeoplysningsloven siger også, at kommunen skal stille egnede, ledige, offentlige lokaler gratis til rådighed og betale udgifter til el, varme og rengøring. Kommunen kan dog opkræve et gebyr for lokalerne. Kan kommunen ikke anvise ledige, egnede faciliteter, skal man i stedet yde et tilskud til på mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Læs mere på www.dif.dk/da/forening/stoette