Parasport Danmark logo hvid.png

Sportslejr på Club La Santa

I regi af puljen "Den gode oplevelse i et fællesskab med andre", som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden, arrangerer Parasport Danmark en uges sportslejr i udlandet en gang om året.

Sportslejr på Club La Santa
De 19 deltagere på sportslejren i 2019 fik prøvet kræfter med et stort udvalg af idrætter og aktiviteter. Foto: Line Krag Mortensen

Puljen ”Den gode oplevelse i et fællesskab med andre” er en fælles pulje for personlige legater, som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. I puljens regi arrangerer Parasport Danmark en uges sportslejr i udlandet en gang om året. Turen følges op af hjælp til at gøre idræt til en del af hverdagen.

Bliv inspireret til at dyrke sport
Formålet er at give mennesker, der ikke er idrætsaktive og som er udfordrede af deres bevægelseshandicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser i et fællesskab med andre. Parasport Danmark står for rekruttering af deltagere, praktisk planlægning og gennemførelse af sportslejren for 15-20 personer. Under opholdet introduceres deltagerne til et bredt udvalg af idrætstilbud, der skal medvirke til, at de efter hjemkomsten til Danmark involverer sig i foreningsidræt.

Den gode oplevelse i et fællesskab med andre
Puljen er en fælles pulje for personlige legater, som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. Formålet med puljen er at give mennesker, der er udfordret af deres handicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser sammen med andre. Den bærende tanke er, at vi alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber. Puljen uddeles i regi af Egmont Højskolen, Dansk Handicap Forbund og Parasport Danmark.

Sportslejren i 2019 fandt sted fra den 13. december til den 20. december på Club La Santa på Lanzarote. Deltagerne blev friholdt for udgifter til flyrejse, ophold og sportsaktiviteter.
Der var i år udvalgt 19 deltagere. 

Kontakt
Projektmedarbejder Torben Hahn Nygaard
Tlf.: 24 91 44 85
Mail: thn@parasport.dk