Parasport Danmark logo hvid.png

Takster og godtgørelse

Her finder du forskellige løntakster og skemaer til udbetaling af skattefri godtgørelse kørselsafregning, der kan benyttes i forbindelse med planlægning og afvikling af uddannelsesaktiviteter.

Takster og godtgørelse

Skema til kørselsafregning

Transportudgifter ved undervisning eller deltagelse i uddannelsesaktiviteter i Parasport Danmark.
Find det nyeste skema her

Skema til brug for udbetaling af skattefri godtgørelse

Anvendes af eksempelvis kursusledere – og instruktører.
Hent skemaet her

Løntakster
Nedennævnte takster er vejledende og i almindelighed maksimumsgrænser.

Løn til underviser:
Undervisning eller instruktion pr. lektion kr. 400,00 (+ feriepenge 12½ %)

Foredrag:
Der kan normalt kun holdes ét foredrag pr. kursus og foredragshonoraret er 800 kr. for den første time og 400 kr. for efterfølgende time.
Et foredrag kan max. vare 2 timer.                                                    

Skattefri godtgørelse til kursusleder, beløbet er:
For ½-dagskursus eller aftenkursus – max. 4 timer kr. 475,00
For dagskursus kr. 750,00
For 2 dages kursus kr. 1.125,00
For 3 dages kursus kr. 1.700,00
Rejsegodtgørelse til underviser, foredragsholder og kursusleder er p.t.: kr. 1,98 pr. km
Statens gældende laveste takst + evt. bro/færge

Kontakt: Idrætskonsulent Teis G. Corneliussen hos Parasport Danmark på tlf. 4018 1720 eller tgc@parasport.dk eller idrætskonsulent Sarah Thomsen hos Parasport Danmark på tlf. 2684 7782 eller sth@parasport.dk.