Parasport Danmark logo hvid.png

Globale udviklingsprojekter

Parasport Danmark er med til at give parasporten et løft i en række af verdens udviklingslande.

Globale udviklingsprojekter
Parasport Danmark har bl.a. afviklet en række workshops for skadede soldater i Mubende, Uganda.

I tæt samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) er Parasport Danmark med til at udbrede og styrke parasporten i Uganda, Nepal og Bolivia. Udgangspunktet for projekterne er, at parasporten skal ses som en aktivitet, som personer med handicap også har ret til på lige fod med andre aktiviteter i samfundet. I praksis handler arbejdet ikke alene om at udbrede kendskabet til parasporten, men også at bruge parasport til at sætte fokus på, at personer med handicap rent faktisk kan bidrage til samfundsudviklingen i de pågældende lande. Erfaring viser, at det at samle personer til parasport betyder, at mange andre emner som job, uddannelse og indkomstskabelse også kommer i spil. Idræt er fantastisk til at samle folk.

Parasport Danmarks engagement handler om at styrke kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i de respektive lande i samarbejde med de nationale parasportsorganisationer og handicaporganisationer, så indsatsen forankres på en god og sammenhængende måde. Parasport Danmark har nogle erfaringer med at introducere og opbygge handicapidrætstilbud, som både gavner den enkelte, der får glæde af bedre idrætstilbud, og samtidig sender et positivt signal til det samfund, som de er en del af.

Alle ulandsprojekterne i Parasport Danmark indledes med en workshop, som består af en praksisdel og en organisationsdel. Praksisdelen handler om introduktion, videreudvikling eller tilpasning af handicapidrætter. Organisationsworkshopen omhandler alle de forhold uden om idrætten, som skal være i orden for at kunne tilbyde en holdbar kvalitativ idræt.  Det handler om rekruttering af trænere herunder uddannelse, kontakt med myndigheder (lokale) for adgang til haller, sammensætning af idrætsudvalg, beskrivelse af opgaver herunder formand og kasseres opgaver; kort sagt mødekultur. Alt sammen medvirkende til en bæredygtig udvikling af idrætten og/eller organisationen.

Ulandsarbejdet i Parasport Danmark er forankret i et Udvalg for globalt samarbejde, der refererer direkte til bestyrelsen. Udvalget består af fem personer, som er tilknyttet de lande, der er indsatser i. Formand Asger Krebs har sæde i Parasport Danmarks bestyrelse.

Kontakt
Ole Ansbjerg, medlem af Udvalg for globalt samarbejde
Tlf.: 29 46 50 14
Mail: oan@parasport.dk