Parasport Danmark logo hvid.png

Kajak

Kajak er en af de få idrætsgrene, hvor fysisk handicappede kan begå sig på lige fod med raske rokammerater. Har du et fysisk handicap og lyst til at ro kajak, vil du kunne hente hjælp i en stor del af de danske kajakklubber. Enkelte af de danske klubber har specielle kajakker, der er velegnede for handicappede med større handicaps.

Kajak kan dyrkes på alle niveauer ud fra den enkeltes ønsker. I grove træk kan man dele interessen op i turkajak (bredde) og konkurrencekajak (elite).

Para-Kajak sejllads

Turkajak fokuserer på at komme på vandet, opleve samspillet med elementerne og lære grundliggende ro-færdigheder. Bredderoere dyrker deres sport for aktivitetens skyld og med konkurrencen som ekstra motivation.
Konkurrenceroere dyrker i stort omfang deres sport sammen med personer uden handicaps. Eliteroere har ambitioner om at konkurrere på absolut eliteniveau med de bedste i verden.

Klassifikation

Nationalt kan alle deltage på tværs af handicap og køn, og opbygningen af bådene gør, at man kan deltage på lige fod med ikke-handicappede roere.

Internationalt skal man have et mindstehandicap for at deltage – defineret som en permanent funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at konkurrere på lige fod i elitesport med ikke-handicappede. Man klassificeres som enten LTA, TA eller A.

- KL 1: Funktion i ben, krop og arme
- KL 2: Kun funktion i krop og arme
- KL 3: Kun funktion i arme

KONTAKT

Kontaktperson i Kajakudvalget, Christian Grau
Mail: grau.vakc@gmail.com

label