Parasport Danmark logo hvid.png

Skole OL

Alle elever kan deltage i Skole OL – også elever med et handicap.

Skole OL
Tofthøjskolen til Skole OL Finalen 2022. Foto: Skole OL.

De klassiske Skole OL-sportsgrene

Elever med et handicap har mulighed for at få en rigtig god oplevelse til Skole OL. Eleverne kan konkurrere sammen med deres klassekammerater i de klassiske Skole OL-sportsgrene, hvor der er mulighed for at benytte særlige hjælpemidler.

Elever med fysisk handicap eller synshandicap kan konkurrere sammen med deres klassekammerater i atletik, bowling, bueskydning, dans, o-løb, roning og cricket, hvor de dyster om en plads i den store Skole OL-finale på lige fod med alle andre klasser.

Det vurderes i hvert tilfælde, hvordan eleven med handicap bedst inkluderes i den pågældende sportsgren. I enkelte tilfælde tilpasses øvelserne, i andre tilfælde anvendes særlige hjælpemidler – alt sammen med henblik på at skabe fair konkurrence. Mulighederne for at inkludere elever med handicap varierer efter handicap og de enkelte sportsgrene.

Skole OL for specialklasser

Skole OL er for alle klasser – også specialklasser. Specialklasser er velkommen til at tilmelde sig til Skole OL-stævnerne, hvor de deltager på lige fod med andre klasser. Det forventes, at klassen selv stiller de nødvendige lærerressourcer til rådighed.

Har I særlige ønsker eller behov i forbindelse med deltagelse i Skole OL med en specialklasse, så er I velkommen til at kontakte os.

Tilmelding
Tilmelding til Skole OL Parasport sker via Skole OL’s hjemmeside: www.skoleol.dk

Længdespringer og Skole OL-ambassadør Bjørk Kellmann Nørremark til Skole OL Finalen 2022. Foto: Skole OL.
Længdespringer og Skole OL-ambassadør Bjørk Kellmann Nørremark til Skole OL Finalen 2022. Foto: Skole OL.
Skægkærskolen til indmarch til Skole OL Finalen 2022. Foto: Skole OL.
Skægkærskolen til indmarch til Skole OL Finalen 2022. Foto: Skole OL.
Daniel Wagner løber med den olympiske ild ved Skole OL 2018.
Daniel Wagner løber med den olympiske ild ved Skole OL 2018.

Kontakt

Idrætskonsulent Henrik Rye Rasmussen
Mobil: 24 45 96 48
Mail: hrr@parasport.dk