50 Års Jubilæumslogo 1971 2021 Bredformat Lys

Skole OL

I Skole OL Parasport dyster eleverne i forskellige Skole OL- og parasports-discipliner, hvor alle kan være med.

Alle kan være med

Elever med et handicap har mulighed for at få en rigtig god oplevelse til Skole OL. Eleverne kan konkurrere sammen med deres klassekammerater i de klassiske Skole OL-sportsgrene, hvor der er mulighed for, at de kan benytte særlige hjælpemidler. Derudover kan de deltage i Parasport-kategorien til Skole OL Finalen. Som noget nyt i år er der også mulighed for, at specialklasser kan deltage i Skole OL.

Hvis I har en elev med et handicap, har I mulighed for at få besøg af en underviser fra Parasport Danmark. Underviseren kommer ud på jeres skole og underviser hele klassen i forskellige parasports-discipliner. Dette tilbud gælder for de klasser, som tilmelder sig Skole OL, og som har en enkeltinkluderet elev med handicap i klassen.

De klassiske Skole OL-sportsgrene
Her kan elever med fysisk handicap og synshandicap konkurrere sammen med deres klassekammerater i atletik, bordtennis, bowling, bueskydning, dans, o-løb, roning, svømning, triatlon og ultimate, hvor de dyster om en plads i den store Skole OL Finale.

Det vurderes i hvert tilfælde, hvordan eleven med handicap bedst inkluderes i den pågældende sportsgren. I enkelte tilfælde tilpasses øvelserne, i andre tilfælde anvendes særlige hjælpemidler – alt sammen med henblik på at skabe fair konkurrence. Mulighederne for at inkludere elever med handicap varierer efter handicap og de enkelte sportsgrene.

Parasport-kategorien til Skole OL Finalen
I Parasport-kategorien til Skole OL Finalen i Billund er eleverne med handicap i centrum. Her dyster eleverne i forskellige Skole OL- og parasports-discipliner, der er fulde af action og spænding, og hvor der er garanti for sjove og anderledes oplevelser sammen med klassekammerater og elever fra andre skoler. Der konkurreres i hold, der består af en elev med handicap samt to klassekammerater uden handicap. Alle klasser med en elev med et handicap kan tilmelde sig Parasport-kategorien til Skole OL Finalen. For elever med fysisk handicap, der går i centerklasse, er der mulighed for at deltage sammen med to elever uden handicap fra en anden klasse.

Skole OL for specialklasser
Som noget nyt i skoleåret 2021/2022 vil der i udvalgte idrætter og til udvalgte lokale stævner være mulighed for at deltage som specialklasse. Til de udvalgte stævner er der sørget for de rette rammer, så specialklasser kan være med og dyste om en plads i Skole OL Finalen på samme måde som de andre klasser.

Tilmelding
Tilmelding til Skole OL Parasport sker via Skole OL’s hjemmeside: www.skoleol.dk

Daniel Wagner løber med den olympiske ild ved Skole OL 2018.
Daniel Wagner løber med den olympiske ild ved Skole OL 2018.

Kontakt

Idrætskonsulent Stine Sloth Jensen
Mobil: 61 18 57 03
Mail: ssj@parasport.dk