Parasport Danmark logo hvid.png

De Paralympiske Lege

De Paralympiske Lege

DIF har påtaget sig organiseringen – ”operatørrollen” - af dansk deltagelse ved de Paralympiske Lege i Tokyo 2020 efter et ønske fra Parasport Danmark. Det giver mulighed for i et tæt samarbejde mellem DIF og Parasport Danmark at optimere Danmarks deltagelse i Tokyo i 2020. Sammen ønsker vi at sidestille OL og PL – og arbejde på at vække en begejstring og skabe respekt og anerkendelse af de paralympiske atleter.

DIF har bl.a. derfor ansvaret for følgende:

  • Godkendelse af udtagelseskrav til PL i potentielle PL-idrætter efter indstilling fra Parasport Danmark
  • Udtagelse af atleter, trænere og ledere efter indstilling fra Parasport Danmark (formelt ligger udtagelsen hos Parasport Danmark som er NPC (National Paralympic Comittee) og derfor refererer til IPC (International Paralympic Committee), som har ansvaret for planlægning og afvikling af DE Paralympiske Lege
  • Udtagelse af PL-stab (herunder udnævnelse af delegationsleder (chef de mission))
  • De kommercielle rettigheder omkring PL
  • DIF tager hovedansvar for pressearbejdet
  • Invitation af Kongehus - ud over Parasport Danmarks Protektor HKH Prinsesse Bendikte - og Ministre
  • DIF dækker alle omkostninger ved PL-deltagelsen

Parasport Danmarks rolle bliver i udgangspunktet lig den rolle som andre specialforbund har i forbindelse med OL – og gør at Parasport Danmark bl.a. har ansvaret for følgende:

  • Udarbejdelse af udtagelseskrav til PL
  • Kvalificere idrætter og atleter til PL
  • Indstille atleter, trænere og ledere til udtagelse

Det daglige elitearbejde: ansættelse af landstrænere, herunder optimering af set up omkring landshold, træningssamlinger og -lejre, konkurrence og mesterskabsdeltagelse og finansieringen af dette – ofte i et samarbejde med Team Danmark – er stadig i lighed med andre specialforbund forankret i Parasport Danmark.

Kontakt
Elitechef Michael Møllgaard Nielsen
Tlf.: 20 82 02 69
Mail: mmn@parasport.dk