50 Års Jubilæumslogo 1971 2021 Bredformat Lys

Idrætscertificering af institutioner for mennesker med udviklingshandicap

Målet med idrætscertificeringen er at øge fokus på idræt, leg og bevægelsesglæde på de kommunale/regionale botilbud, dagtilbud og institutioner, hvor der er mennesker med udviklingshandicap tilknyttet.

Idrætscertificering af institutioner for mennesker med udviklingshandicap
Illustration: Rune Ryberg.

Med en idrætscertificering klædes institutionerne på til at anvende pædagogisk idræt, leg og bevægelsesglæde samt mere fysisk aktivitet i hverdagen. Institutionen inspireres til, at borgerne får øget trivsel, mere bevægelsesglæde, højere grad af samvær og mere fællesskab med andre borgere.

Certificeringen foregår over fire moduler af fem timers varighed.
Institutionen stiller selv lokaler og forplejning til rådighed, mens Parasport Danmark og VIA UC sørger for undervisere og materialer.

Pris: kr. 38.000

Interesseret?
Kontakt Parasport Danmarks idrætskonsulent Sarah Pedersen, tlf: 26 84 77 82 eller pr. mail spe@parasport.dk
Download desuden brochuren Idrætscertificering af institutioner for mennesker med udviklingshandicap for mere information.