Parasport Danmark logo hvid.png

Bestillingskurser

Udvalgte kurser kan bestilles, hvis der er behov for det. Se hvilke her.

Bestillingskurser

Nr.2087: Idræt for mennesker med handicap eller særlige behov
Kurset afholdes i samarbejde med DGI. Kurset udbydes for kommuner og større idrætsforeninger, der gerne vil hjælpe sine frivillige, trænere, instruktører og ledere med at tilbyde attraktive og trygge idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne med handicap.

Målgruppen for kurset er de frivillige instruktører, trænere og ledere i forskellige idrætter, der har mennesker med handicap eller særlige behov på deres foreningshold eller som er nysgerrige og interesserede i at høre mere om at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov i foreningen.

Formålet med kurset er at give deltagerne en forståelse for, viden om og praktiske idéer til, hvordan de planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter til mennesker med handicap eller særlige behov. Med viden fra kurset kan deltagerne efterfølgende være med til at øge mulighederne for, at mennesker med handicap eller særlige behov kan gå til idræt i foreningsregi og få gode idrætsoplevelser.

På kurset vil deltagerne få viden om, hvilke forudsætninger målgruppen har for at dyrke idræt motorisk, kognitivt og socialt, samt gode råd og ideer til, hvordan deltagerne organisatorisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt kan tilrettelægge træningen. Kurset indeholder både teoretiske oplæg og praktiske øvelser samt mulighed for erfaringsudveksling og drøftelser med de andre kursusdeltagerne.

Tryk på linket hvis du vil kontaktes herom: https://form.jotform.com/222612448427354

Pris: Prisen er 8.000 kr. der dækker omkostninger til de 2 undervisere (en fra DGI og en fra PD) for undervisning, forberedelse, transportomkostninger og transporttid. Lokaleleje og evt. forplejning påhviler kursusbestiller.

Spørgsmål
Kontakt idrætskonsulent Teis G. Corneliussen hos Parasport Danmark på tlf. 4018 1720 eller tgc@parasport.dk

 

Nr. 2083: Hvordan træner man mennesker med et udviklingshandicap?
Introduktion til udviklingshandicap og inspirationskursus med idéer til bevægelse med målgruppen. Kurset henvender sig til medarbejdere, frivillige, instruktører, trænere og hjælpetrænere i forskellige idrætter, der arbejder med børn, unge eller voksne med udviklingshæmning.

Pris: For idrætsforeninger, som er medlem af Parasport Danmark, er prisen kr. 3.000 for et 5 timers-kursus (teori og praktiske øvelser) og kr. 2.000 for et 3 timers-kursus (kun teori).
For andre foreninger/institution/kommune eller anden virksomhed koster et 5 timers-kursus kr. 5.500 og et 3 timers-kursus koster kr. 3.500.
Tryk på linket for flere informationer: https://eu.jotform.com/parasportdanmark/kursus-2083

 

Nr. 2084: Træning af børn med en autisme/ADHD
Introduktion til udviklingshandicap og inspirationskursus med idéer til bevægelse med målgruppen Kurset henvender sig til medarbejdere, frivillige, instruktører og trænere i forskellige idrætter, der har børn og unge i alderen ca. 6-17 år med autisme og/eller ADHD på deres foreningshold eller har et hold, som er målrettet denne gruppe børn.

Pris: For idrætsforeninger som er medlemmer af Parasport Danmark, er prisen kr. 3.000 for et 5 timers-kursus (teori og praktiske øvelser) og kr. 2000 for et 3 timers-kursus (kun teori). For andre idrætsforeninger/institution/kommune eller anden virksomhed koster et 5 timers-kursus kr. 5.500 og et 3 timers-kursus kr. 3.500.
Tryk på linket for flere informationer: https://eu.jotform.com/parasportdanmark/kursus-2084Nr. 2053: Rampebowling
Et introduktionskursus på tre timer for trænere, spillere og hjælpere, som er interesseret i rampebowling. Klubberne stiller lokale til rådighed og sørger for forplejning til deltagerne.

Pris: For idrætsforeninger, som er medlem af Parasport Danmark, er prisen kr. 2.000, for ikkemedlemmer er prisen kr. 3.000.
Underviser: Jesper Mikkelsen. Evt. spørgsmål til jmikkelsen564@gmail.com
Tryk på linket for flere informationer: https://eu.jotform.com/parasportdanmark/kursus-2053

 

Nr. 2082: Velkommen til Parasport Danmark
Velkommen til Parasport Danmark er et introduktionskursus på tre timer for nye medlemsforeninger af Parasport Danmark. I sørger selv for rekruttering og tilmelding til kurset samt lokale og forplejning til deltagerne.

Pris: For idrætsforeninger, som er medlem af Parasport Danmark, er prisen kr. 2.000, for ikkemedlemmer er prisen kr. 3.000.
Tryk på linket for flere informationer: https://form.jotformeu.com/80642199460359