Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Unge vil ikke i handicap-kassen

Niels-Henrik Møller Hansen
9. december 2013

Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

Hvorfor er der en modstand mod at dyrke handicapidræt blandt børn og unge med især mindre handicap?

─ Unge med mindre funktionsnedsættelser, der ikke giver de store problemer i hverdagen, har meget svært ved at identificere sig med deres handicap. De har heller ikke lyst til at blive puttet i en kasse med andre med samme problemstillinger. Det er et ønske om at være så "normal" som muligt.

Meget ofte finder der en forhandling sted hos de unge, hvor de måske erkender, at de har problemer i forskellige sammenhænge, men mener, at de har styr på dem. Vælger de så at gå til særlig tilrettelagt idræt, erkender de også, at de adskiller sig fra det normale og har brug for særlig hjælp. Og det er rigtig svært for de unge, der gør sig enorme anstrengelser for at bevare identiteten som almindelige, siger Niels-Henrik Møller Hansen.

 

Mange med lidt større handicap er usikre på at dyrke idræt, fordi de er bange for, at de ikke magter det. Hvad kan man udlede af det?

─ Det fortæller, at vi har at gøre med unge som en del gange har oplevet nederlag og derfor ikke har mod på at deltage i nye aktiviteter. Men det er formentlig også den gruppe, der kunne få mest glæde af aktiviteterne.

Og så fortæller det måske, at de unge og deres forældre mangler viden om tilbuddet, som gør, at de siger fra på forhånd. Og det falder tilbage på arrangørerne: De har så ikke har været gode nok til at informere om tilbuddet og det, det kan.

 

Hvad skal man gøre, hvis man vil rekruttere og motivere de unge?

─ Der er mange barrierer, men hvis jeg skal komme med ét godt råd, så er det at fokusere mindre på handicappet, og mere på hvad man får ud af tilbuddet.

Der er ikke mange af de her unge, der gider blive mindet om, at de er handicappede, og mange vil stejle bare de hører, at det er et særligt tilrettelagt tilbud. Men hvis man kan overbevise dem om, at der er et personligt udbytte, som rækker ud over motion og særligt tilrettelagte ting og sager, så kan man få dem på krogen.

Jeg oplever, at unge med handicap får meget ud af at være sammen med andre i samme situation. De oplever en enorm accept af, at de kan være, som de er, og det er for mange en stor befrielse.


Tilbage til Nyheder
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Parasport Webshop

Støt Skrab Vind 2018

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster