Parasport Danmark logo hvid.png

Judo

Alle handicapgrupper kan dyrke judo, både fysisk handicappede, blinde, svagtseende og udviklingshæmmede. Judo er en kampsport, hvor det er muligt at kæmpe og træne uden at skade hinanden.

I judo lærer man at kaste sin modstander og holde ham i holdegreb. Det er forbudt at slå, sparke, bide osv. Judo er en blød, men effektiv og frem for alt sjov kampsport. I judo taler man om eftergivenhed, hvor den der angribes, giver efter for angriberens kræfter og lærer at anvende disse til at overvinde angriberen med.

Der kæmpes i denne judokamp

Der er fem hovedgrupper i judo, hvor udøveren placeres i gruppe efter formåen. Der tages hensyn til den svageste, og der er syv bæltegrader, alt efter hvor meget man kan.

Konkurrencer

Der afholdes mange stævner i handicapjudo rundt omkring i landets klubber. Judo findes på eliteniveau, da det er en paralympisk disciplin for blinde/svagtseende. Som udviklingshæmmet atlet kan man deltage i danske og internationale konkurrencer i Special Olympic regi.

label