Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Handicapidrætten bærer et socialt ansvar

20. december 2011

Interview med Kenneth Cortsen, Ph.D. studerende ved Handelshøjskolen i København og ansat ved Sportsmanagement uddannelsen ved University of College Nordjylland

Amatørdagene for handicapidrætten har længe været et overstået kapitel. En stigende professionalisering og krav om kommunikations- og CSR-strategier er blevet en del af det at drive en sportsorganisation. Men hvorfor er det sådan? Det svarer Ph.D. studerende Kenneth Cortsen på i et interview om udviklingen inden for social ansvarlighed i en idrætsmæssig sammenhæng.

 

Tekst: Marie Christine Tanggaard

 

CSR betyder Corporate Social Responsibility og er et begreb der dukker op, når man taler om virksomhedsstrategier. Men det er ikke kun i multinationale virksomheder, hvor det kan betale sig at udvikle tanker i den retning. Også i handicapidrætten er man nødt til at forholde sig til CSR. I sit Ph.D.projekt redegør Kenneth Cortsen for, hvordan CSR og oplevelsesøkonomi kan skabe økonomisk samt kommunikativ merværdi for sportsorganisationer.

 

 

1. Hvorfor er strategisk CSR vigtigt set i et kommunikationsperspektiv for en organisation? - Hvad er det for en merværdi sportsorganisationer kan opnå?

CSR har gennem årene fået stigende betydning på ledelsesgangene i mange virksomheder. Derfor er timingen god, hvad angår at indgå i dialog omkring social ansvarlighed med disse virksomheder. Sportsorganisationer har i Danmark altid spillet en stor rolle i forhold til at kunne løfte aktiviteter med snert af social ansvarlighed. Dette styrkeområde for idrætten bør signaleres på en strategisk måde, således at virksomhederne for alvor får øjnene op for, at idrætten kan være en god platform, hvorigennem virksomheder kan løfte opgaver, som skaber positive samfundsmæssige forandringer. Merværdien kan handle om sponsorkroner, styrket omdømme, image, brand, styrket forståelse fra interessenter internt og eksternt, som kan munde ud i øget opbakning til aktiviteter i regi af organisationen.

 

2. Hvordan er det lykkedes for DHIF som organisation at anvende CSR? - Du har nævnt DIF Soldaterprojekt som et godt eksempel på et CSR-initiativ, der virker. Hvorfor fungerer tankegangen her?

Det virker naturligt, troværdigt, legitimt og autentisk for DHIF at hjælpe hjemvendte og skadede soldater videre med livet. Idrætten skaber gode oplevelser og den passion, som kan give skadede soldater 'ny mening' med livet trods de problemer, som de slås med efter hjemkomsten.  God udvikling i DHIF som organisation og blandt atleterne vidner om 'rummelighed' og understreger, at vi i Danmark og personificeret via DHIF har skabt et godt grundlag for, at medlemmer under DHIF kan dyrke idræt i gode rammer, på godt niveau og med sportslig succes til følge - og vel at mærke ikke kun en sportslig succes målt på antal medaljer i internationale mesterskaber, men også på den 'rummelighed', som DIF lægger op til via sloganet 'Idræt for alle'. DHIF formår at iscenesætte begge dele.

 

3. Hvordan er CSR-historikken i sportsrelaterede organisationer i Danmark?

 

Social ansvarlighed har på et 'ubevidst niveau' altid fundet sted som en del af idrætten, men CSR og især den strategiske anvendelse af begrebet handler meget om begrebsliggørelse og uddannelse. På det område har vi ikke været så bevidste om anvendelsen af CSR og strategisk CSR indenfor idrætten i Danmark, set i forhold til f.eks. USA eller andre lande, hvor idræt findes på et mere kommercielt niveau. De senere år er det dog begyndt for alvor at vinde indpas i såvel den professionelle idræt som i breddeidrætten, ligesom man i DIF og specialforbundene er blevet mere bevidste om at sætte det på landkortet. Og det med rette da det kan give fordele på sigt som 'modsvar' til de offentlige bevillinger, som idrætten modtager. Hele tilskudsscenariet i forhold til idrætten skaber en situation, hvor det diskuteres, hvorvidt idrættens sociale ansvar skal tages mere seriøst.

 

4. Hvorfor er nogle organisationer tilbageholdende med at kommunikere CSR-initiativer? - Er det fordi, de er bange for at blive beskyldt for at gøre det af profitmæssige hensyn?

 

Det kan være et argument, men ligeledes er der risici forbundet med anvendelsen af CSR, da organisationerne gerne skal fremstå som værende troværdige, autentiske og legitime m.h.t. deres anvendelse af CSR, og det kræver som bekendt en god balance med de interne og eksterne sider af en organisation og dermed også en kultur, der er gennemsyret af CSR-udøvelse pga. de rette årsager. Det er ikke alarmerende at anvende CSR, hvis organisationen sikrer sig, at det gøres på en troværdig, autentisk og legitim måde, og det kan siges om DHIF.

 

5. Er der forskel på den danske CSR-tankegang i sport og den amerikanske og engelske?

 

Klart. Vi er i Danmark privilegerede, hvad angår tilskud til idrætten. I USA, hvor jeg i øvrigt selv har arbejdet med CSR og sport, er sportsorganisationer afhængige af at være 100 % kommercielle eller selvfinansierende i deres drift, og det skaber en nødvendighed af at kunne anvende 'strategisk CSR' for at forbedre bundlinjen eller aspekter af organisation, som kan relateres til bundlinjen, f.eks. forbedret brand, der skaber bedre muligheder for indgåelse af strategiske partnerskaber eller sponsorsamarbejde. Med stærke rødder i frivilligheden i dansk idræt, har vi i årevis via idrætten løst samfundsmæssige problemstillinger indenfor sundhedsområdet, socialområdet etc., mens idrætskulturen i USA og England udspringer af en helt anden kontekst. Her er strukturen for idræt anderledes, og den folkelighed, som vi kender fra vores foreningsidræt, kendes ikke på samme måde i USA eller England.


Tilbage til Nyheder
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster