Parasport Danmark logo hvid.png

Idrætsudvalg

Som udgangspunkt har hver idræt i Parasport Danmark et idrætsudvalg, der er valgt af de klubber, der tilbyder med den pågældende idræt. Udvalget skal sikre stævner og turneringer samt evt. arbejde med landshold og fællestræninger på breddeniveau.

Parasport Danmarks idrætsudvalg har en række særlige opgaver og ansvarsområder:

  • De skal i samarbejde med Parasport Danmarks uddannelseskonsulent sikre nødvendige uddannelsestilbud til trænere og dommere i idrætten.
  • De skal i samarbejde med Medicinsk Udvalg løbende vurdere behovet for klassifikation og uddannelse af klassifikatører.
  • De har administrative opgave ift. regler, handlingsplaner og budgetter.
  • De har mulighed for at komme med input til elitearbejdet i den pågældende idræt. Selve ansvaret hører dog under Parasport Danmarks Eliteudvalg.

I nogle idrætter, hvor Parasport Danmark har et formaliseret samarbejde med et specialforbund, kan organiseringen være anderledes. Ansvaret for mindre idrætter kan også være udlagt til en udpeget enkeltperson, som kan være en frivillig eller en ansat.

Alle idrætsudvalg har en kontaktperson blandt Parasport Danmarks medarbejdere.