Parasport Danmark logo hvid.png

Nyt fælles paraudvalg i ridning godkendt

Bestyrelserne i Parasport Danmark og Dansk Ride Forbund har godkendt et nyt, fælles paraudvalg. Udvalget er blevet dannet på baggrund af det udbyggede samarbejde mellem de to forbund, som trådte i kraft ved årsskiftet.

Nyt fælles paraudvalg i ridning godkendt

Det nye paraudvalg kommer til at bestå af:

  • Formand Nina Gregers Faxe
  • Udvalgsmedlem Rikke Juhl
  • Udvalgsmedlem Henrik Jørgensen
  • Udvalgsmedlem Mette Gammelby

Fremover bliver udvalget et fuldt integreret udvalg på linje med de øvrige udvalg i Dansk Ride Forbund. Udvalget bliver forankret i Dansk Ride Forbunds Klub- & Sportsafdeling og kommer til at samarbejde med forbundets øvrige disciplinudvalg om udbredelsen af pararidning i Danmark. Det bevarer dog fortsat status som idrætsudvalg i Parasport Danmark.

Læs mere om Paraudvalget her: Paraudvalget (rideforbund.dk)

Læs mere om samarbejdsaftalen mellem de to forbund: Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark vil udbrede og styrke dansk pararidning - parasport.dk