Parasport Danmark logo hvid.png

Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark vil udbrede og styrke dansk pararidning

Gennem det seneste års tid har Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark drøftet mulighederne for at udbygge det eksisterende samarbejde. Nu er den nye samarbejdsaftale vedtaget af begge parters bestyrelser, og pr. 1. januar 2022 træder den officielt i kraft.

Endnu flere rideklubber skal kunne inkludere, udvikle og dygtiggøre mennesker med handicap eller særlige behov. Foto: Lars Møller
Endnu flere rideklubber skal kunne inkludere, udvikle og dygtiggøre mennesker med handicap eller særlige behov. Foto: Lars Møller

Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark har i mange år haft et formelt samarbejde, og pr. 1. januar 2022 udbygges og optimeres det samarbejde yderligere. Målet er først og fremmest at styrke rideklubbernes muligheder for at udbyde træning til pararyttere.

- Især udbredelsen af pararidning på klubniveau og på tværs af discipliner er en stor motivationsfaktor for os, for på den måde understøtter vi både klubberne, i og med de får mulighed for at tilbyde nye aktiviteter og dermed ramme en ny målgruppe, og samtidig gør vi ridesporten mere tilgængelig for ryttere med funktionsnedsættelse, fortæller direktør i Dansk Ride Forbund, Morten Schram Rodtwitt.

Parasport Danmarks formand, John Petersson, glæder sig over samarbejdsaftalen, der skal skabe mere ligestilling, anerkendelse og inklusion i de danske rideklubber og ved de danske ridestævner og -cups.

- Når vi i endnu højere grad kombinerer de faglige kompetencer i vores forbund, skaber det bedre vilkår for pararidning i Danmark. Aftalen betyder, at personer med handicap eller særlige behov får lettere ved at finde et godt klubtilbud, hvor de kan udvikle og dygtiggøre sig, siger John Petersson.

Det nye samarbejde løber i første omgang frem til 31. december 2024. En styregruppe bestående af direktør Ivan Løvstrup, elitechef Michael Møllgaard Nielsen og elitekonsulent Jonas Schmidt Christensen fra Parasport Danmark samt fra Dansk Ride Forbund direktør Morten Rodtwitt, klub- og sportschef Anne Silfwander og en kommende elitesportschef for dressur vil løbende vurdere og igangsætte initiativer og aktiviteter til gavn for den fælles målsætning.Styrket talent- og elitearbejdeSamarbejdsaftalen skal også være med til at skabe endnu bedre vilkår for de pararyttere, der allerede er en del af eliten i Danmark. Det eksisterende setup med landstræner Astrid Gemal og holdleder Anette Bruun, der står bag flere store danske resultater i international paradressur, fortsætter, men Dansk Ride Forbunds nye elitechef for dressur vil fremover indgå i en ny sportslig gruppe sammen med landstrænerteamet og Parasport Danmarks elitekonsulent. De skal i fællesskab kigge ind i potentielle synergier mellem de to forbund med henblik på at styrke talent- og elitearbejdet yderligere.Nyt paraudvalg på vejMed den nye samarbejdsaftale følger nedsættelsen af et paraudvalg, som fremover bliver fuldt integreret på linje med øvrige udvalg i Dansk Ride Forbund, samtidig med at det bevarer status som idrætsudvalg i Parasport Danmark. Udvalget forankres i Dansk Ride Forbunds klub & sportsafdeling og vil komme til at samarbejde med forbundets øvrige disciplinudvalg om udbredelsen af pararidning i Danmark. Opgaveporteføljen vil omfatte både rådgivning, udvikling og praktisk opgaveløsning, og Special Olympics-ridningen for mennesker med udviklingshandicap vil også være forankret i udvalget. Paraudvalget vil få tilknyttet en udviklingskonsulent fra Dansk Ride Forbund med ansvar for drifts- og udviklingsopgaver relateret til udvalgets arbejde. Udvalgsposterne vil blive slået op i nærmeste fremtid både på rideforbund.dk og parasport.dk.Arbejdet er allerede godt i gangSelvom aftalen kun akkurat er underskrevet, er Dansk Ride Forbunds konsulenter allerede nu i fuld gang med at få inkluderet pararidningen i klubberne, dels gennem planlægning af klubbesøg med fokus på udbredelse på tværs af disciplinerne, og gennem opdatering og videreudvikling af den eksisterende mesterskabs- og turneringsstruktur på både elite- og breddeniveau.

- I praksis betyder det bl.a., at hhv. grad 1, 2 og 3 samt 4 og 5 ved DM i paradressur lægges sammen for at højne konkurrenceniveauet, og at vi arbejder på at udvikle en ny breddeturnering i paradressur, som skal bidrage til at inkludere, udvikle og dygtiggøre flere pararyttere, fortæller Klub & Sportschef i DRF, Anne Silfwander.

 

Kontakt

Morten Schram Rodtwitt, direktør, Dansk Ride Forbund

mro@rideforbund.dkTlf. 29 37 09 16

John Petersson, formand, Parasport Danmarkjpe@parasport.dkTlf. 20 40 39 60